64 TEĞABÜN

 • 64:1

  Allaha slavi šta je u nebesima i šta je na Zemlji. Njegova je vlast i Njegova je hvala, a On nad svakom stvari ima moć.

 • 64:2

  On je Taj koji vas je stvorio, pa je od vas nevjernik i od vas vjernik. A Allah je onog što radite Vidilac.

 • 64:3

  Stvorio je nebesa i Zemlju s Istinom i oblikovao vas i uljepšao likove vaše, a Njemu je dolazište!

 • 64:4

  Zna šta je u nebesima i Zemlji, i zna šta tajite i šta otkrivate; a Allah je Znalac grudi.

 • 64:5

  Zar vam nije stigla vijest o onima koji nisu vjerovali prije, pa su iskusili pogubnost postupka svog, a imaće oni kaznu bolnu.

 • 64:6

  To zato što su im dolazili poslanici njihovi s dokazima jasnim, pa su govorili: "Zar da nas smrtnik upućuje?" Pa nisu vjerovali i okretali su se. A Allah je Neovisani i Allah je Bogati, Hvaljeni!

 • 64:7

  Oni koji ne vjeruju tvrde da neće biti podignuti. Reci: "Svakako, tako mi Gospodara mog, sigurno ćete biti podignuti, zatim sigurno obaviješteni šta ste radili." A to je Allahu lahko.

 • 64:8

  Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegovog i svjetlo koje smo spustili. A Allah je o onom što radite Obaviješteni.

 • 64:9

  Na Dan kad vas skupi za Dan sastanka, to će biti Dan međusobnog obmanjivanja. A ko vjeruje u Allaha i radi dobro, pokriće mu zla djela njegova i uvešće ga u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima, zauvijek. To je uspjeh veličanstven!

 • 64:10

  A oni koji ne vjeruju i poriču ajete Naše, takvi će biti stanovnici vatre, vječno će biti u njoj. A loše je dolazište!

 • 64:11

  Ne pogađa nikakva nesreća, izuzev s dozvolom Allahovom. A ko vjeruje u Allaha - upućuje srce njegovo. A Allah je o svakoj stvari Znalac.

 • 64:12

  I poslušajte Allaha i poslušajte Poslanika! Pa ako se okrenete, ta samo je na Poslaniku Našem dostava jasna.

 • 64:13

  Allah! Samo je On Bog! I u Allaha zato nek se pouzdaju vjernici.

 • 64:14

  O vi koji vjerujete! Uistinu, među ženama vašim i djecom vašom neprijatelja imate, zato ih se pričuvajte. A ako izbrišete i pređete i oprostite, pa doista je Allah Oprosnik, Milosrdni!

 • 64:15

  Bogatstva vaša i djeca vaša samo su iskušenje - a Allah - kod Njega je nagrada veličanstvena.

 • 64:16

  Pa bojte se Allaha koliko možete, i slušajte i pokorite se i udjeljujte, bolje je za duše vaše. A ko spasi pohlepe dušu svoju - pa ti takvi su od uspjelih.

 • 64:17

  Ako zajmite Allahu zajam lijep, udvostručiće vam ga i oprostiće vam. A Allah je Zahvalni, Blagi,

 • 64:18

  Znalac nevidljivog i vidljivog, Moćni, Mudri!

Paylaş
Tweet'le