65 TALAK

 • 65:1

  O Vjerovjesniče! Kad budete razvodili žene, tad ih razvodite u iddetu njihovom, i računajte iddet, i bojte se Allaha, Gospodara vašeg. Ne istjerujte ih iz kuća njihovih, i neka ne izlaze, izuzev ako su počinile razvrat otvoreni. A to su granice Allahove. A ko pređe granice Allahove, pa doista je učinio zulm duši svojoj. Ne znaš: možda Allah daje da se desi poslije toga (nova) stvar.

 • 65:2

  Pa kad dospiju roku svom, tad ih zadržite uljudno ili se rastavite od njih uljudno. I pozovite da svjedoče dvojica pravedna između vas i obavite svjedočenje Allahu. To je ono što se savjetuje onom ko vjeruje u Allaha i Dan posljednji. A ko se boji Allaha - (On) će mu načiniti izlaz,

 • 65:3

  I opskrbiće ga otkud ne računa. A ko se uzda u Allaha - pa On mu je dovoljan. Uistinu, Allah je Taj koji ostvaruje naredbu Svoju. Zaista je načinio Allah svakoj stvari mjeru.

 • 65:4

  A one od žena vaših koje su izgubile nadu u menstruaciju, ako ste posumnjali - pa iddet njihov je tri mjeseca, i onima koje ne menstruiraju. A koje su noseće - rok njihov je da rode breme svoje. A ko se boji Allaha, naćiniće mu po odredbi Svojoj lahkoću.

 • 65:5

  To je naredba Allahova, objavio ju je vama. A ko se boji Allaha, pokriće mu zla djela njegova i uvećaće mu nagradu.

 • 65:6

  Nastanite ih tamo gdje stanujete prema sredstvima vašim, i ne štetite im da biste ih pritijesnili. Ako takve budu noseće - tad trošite na njih dok ne rode breme svoje. Pa ako vam doje (djecu), tad im dajte darove njihove i dogovarajte se međusobno uljudno. A ako se ne složite, tad će mu zadajati druga.

 • 65:7

  Neka troši imalac obilja od obilja svog, a onaj kome je uskraćena opskrba njegova - pa neka troši od onog šta mu je dao Allah. Ne opterećuje Allah dušu, izuzev onim šta joj je dao. Učiniće Allah poslije teškoće olakšanje.

 • 65:8

  I koliko se gradova oglušilo prema naredbi Gospodara njihovog i poslanika Njegovih, pa smo ih obračunali obračunom žestokim i kaznili ih kaznom strašnom.

 • 65:9

  Tad su iskusili pogubnost postupka svog. A rezultat postupka njihovog bio je gubitak.

 • 65:10

  Pripremio je Allah za njih kaznu žestoku. Pa bojte se Allaha, o imaoci razuma koji vjerujete! Doista vam je Allah poslao Opomenu,

 • 65:11

  Poslanika - uči vam ajete Allahove jasne, da izvede one koji vjeruju i rade dobra djela iz tmina na svjetlost. A ko vjeruje u Allaha i radi dobro, uvešće ga u bašče ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima, zauvijek. Doista je Allah uljepšao njegovu opskrbu.

 • 65:12

  Allah je Taj koji je stvorio sedam nebesa, a od Zemlje, slično njima. Spušta se naredba među njih, da znate, da Allah nad svakom stvari ima moć, i da je Allah zaista svaku stvar obuhvatio znanjem.

Paylaş
Tweet'le