66 TAHRİM

 • 66:1

  O Vjerovjesniče! Zašto zabranjuješ ono što ti je Allah dopustio, tražeći zadovoljstva žena svojih? A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 66:2

  Već vam je Allah naložio iskup zakletvi vaših, a Allah je Zaštitnik vaš i On je Znalac, Mudri.

 • 66:3

  I kad je Vjerovjesnik povjerio jednoj od svojih žena vijest, pa pošto je obavijestila o njoj - a otkrio to njemu Allah - on je iznio dio njen, a prešutio dio. Pa pošto je nju obavijestio o tome, rekla je: "Ko te je obavijestio o ovome?" Reče: "Obavijestio me je Znalac, Obaviješteni."

 • 66:4

  Ako se vas dvije pokajete Allahu, pa doista su nagela srca vaša; a ako se budete pomagale protiv njega - pa uistinu, Allah - On je Zaštitnik njegov, i Džibril i pravedni vjernici; i meleci su sem toga pomagač.

 • 66:5

  Možda će Gospodar njegov, ako vas razvede, da mu zamijeni boljih žena od vas: predanih, vjernica, poslušnih, pokajanica, obožavateljki, onih koje poste, hudovica i djevica.

 • 66:6

  O vi koji vjerujete! Zaštitite duše vaše i porodice svoje vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Nad njom su meleci grubi, snažni, ne opiru se Allahu šta im naredi, i čine šta im se naređuje.

 • 66:7

  O vi koji niste vjerovali! Ne pravdajte se Danas! Bićete plaćeni jedino za ono šta ste radili.

 • 66:8

  O vi koji vjerujete! Pokajte se Allahu kajanjem iskrenim. Možda će Gospodar vaš da odstrani od vas zla djela vaša i uvede vas u bašče ispod kojih teku rijeke na Dan kad Allah neće poniziti Vjerovjesnika i one koji su s njim vjerovali; svjetlo njihovo će juriti ispred njih i s desnih strana njihovih. Govoriće: "Gospodaru naš. Upotpuni nam svjetlo naše i oprosti nam. Uistinu, Ti nad svakom stvari imaš moć!"

 • 66:9

  O Vjerovjesniče! Bori se protiv nevjernika i munafika, i strogo prema njima. A sklonište njihovo biće Džehennem, a loše je dolazište!

 • 66:10

  Allah navodi primjer za one koji ne vjeruju: ženu Nuhovu i ženu Lutovu. Bile su pod dvojicom robova, od robova Naših pravednih, pa su ih prevarile. Pa neće im njih dvojica koristiti od Allaha ništa, i biće rečeno: "Uđite obje u vatru sa onima koji ulaze."

 • 66:11

  I navodi Allah primjer za one koji vjeruju, ženu faraonovu, kad reče: "Gospodaru moj! Sagradi mi kod Sebe kuću u Džennetu i spasi me od faraona i djela njegovog i spasi me od naroda zalima."

 • 66:12

  I Merjem, kćer Imranovu, koja je sačuvala ferdž svoj, pa smo u njega udahli od Duha Našeg, i vjerovala je u riječi Gospodara svog i knjige Njegove, i bila od pokornih.

Paylaş
Tweet'le