68 KALEM

 • 68:1

  Nun. Tako mi pera i onog što pišu!

 • 68:2

  Ti nisi milošću Gospodara svoga lud.

 • 68:3

  A uistinu, ti ćeš imati nagradu neprekidnu,

 • 68:4

  I uistinu, ti si naravi uzvišene, divne.

 • 68:5

  Pa vidjećeš (Muhammede) i vidjeće,

 • 68:6

  Koji je od vas zaluđen.

 • 68:7

  Doista, Gospodar tvoj - On je Najbolji znalac onog ko je zalutao s puta Njegovog i On je Najbolji znalac upućenih.

 • 68:8

  Zato ne slušaj poricatelje -

 • 68:9

  Voljeli bi da popustiš, pa bi popustili -

 • 68:10

  I ne slušaj svakog zakletnika prezrenog,

 • 68:11

  Klevetnika, koji hoda s potvorom,

 • 68:12

  Sprečavatelja dobrog, prestupnika, grješnika,

 • 68:13

  Nasilnika, sem toga kopileta,

 • 68:14

  Jer je imalac bogatstva i sinova.

 • 68:15

  Kad mu se uče ajeti Naši, rekne: "Priče ranijih!"

 • 68:16

  Obilježićemo ga na surli!

 • 68:17

  Uistinu! Mi smo ih iskušavali kao što smo iskušavali vlasnike bašče, kad su se zakleli da će je sigurno ujutro obrati:

 • 68:18

  A ne zatražiše izuzeće,

 • 68:19

  Pa je obiđe taifun od Gospodara tvog - a oni su bili usnuli -

 • 68:20

  Pa osvanu kao posječena.

 • 68:21

  Tad su se jutrom dozivali:

 • 68:22

  "Poranite na nasad svoj, ako ste berači."

 • 68:23

  Pa su otišli i oni su šaputali:

 • 68:24

  "Neće vam danas u nju nikako ući siromah",

 • 68:25

  I poraniše za sprječavanje kadri.

 • 68:26

  Pa pošto je vidješe, rekoše: "Doista, mi smo zalutali.

 • 68:27

  Naprotiv! Mi smo lišeni!"

 • 68:28

  Reče srednji njihov: "Zar vam nisam rekao zašto ne slavite?"

 • 68:29

  Rekoše: "Slava Gospodaru našem, uistinu, mi smo bili zalimi."

 • 68:30

  Pa oni priđoše jedan drugom, koreći se.

 • 68:31

  Rekoše: "O teško nama! Uistinu, mi smo bili oni koji prevršuju.

 • 68:32

  Možda će Gospodar naš da nam zamijeni bolju od ove. Uistinu, mi Gospodaru svom žudimo."

 • 68:33

  Takva je kazna. A doista je kazna Ahireta veća - kad bi znali!

 • 68:34

  Uistinu, bogobojazni će imati kod Gospodara svog bašče zadovoljstva.

 • 68:35

  Pa hoćemo li tretirati muslimane kao prestupnike?

 • 68:36

  [ta vam je? Kako prosuđujete?

 • 68:37

  Ili, imate li vi knjigu u kojoj učite,

 • 68:38

  Da ćete vi uistinu imati u njoj šta odaberete?

 • 68:39

  Ili, imate li vi zakletve od Nas dalekosežne - do Dana kijameta, da ćete uistinu imati vi šta dosudite?

 • 68:40

  Pitaj ih, koji od njih je tome jamac!

 • 68:41

  Ili imaju oni ortake? Pa neka dovedu ortake svoje, ako istinu govore.

 • 68:42

  Na Dan kad se otkrije potkoljenica, i pozovu na sedžde - pa ne mognu,

 • 68:43

  Oboreni biće pogledi njihovi, prekriće ih poniženje; a doista su oni bili pozivani na sedžde i bili su oni zdravi.

 • 68:44

  Pa ostavi Mene i onog ko poriče ovaj hadis Približavaćemo ih postepeno, odakle ne znaju.

 • 68:45

  I pustiću im, uistinu, spletka Moja je jaka.

 • 68:46

  Zar njih pitaš za nagradu? - pa su oni globom opterećeni!

 • 68:47

  Ili je kod njih nevidljivo, pa oni pišu?

 • 68:48

  Pa strpi se radi presude Gospodara tvog, i ne budi kao saputnik (velike) ribe, kad je povikao, a on je bio očajan.

 • 68:49

  I da ga nije stigla blagodat od Gospodara njegovog, doista bi bio izbačen na pusto mjesto i on bi bio prekoren.

 • 68:50

  Pa ga je odabrao Gospodar njegov te ga učinio (jednim) od pravednih.

 • 68:51

  I gotovo da oni koji ne vjeruju učine pogledima svojim da ti poklizneš pošto su čuli Opomenu, i govore: "Doista je on luđak."

 • 68:52

  A on je samo Opomena svjetovima.

Paylaş
Tweet'le