70 MEARİC

 • 70:1

  Upitao je pitalac o kazni koja će se dogoditi,

 • 70:2

  Nevjernicima - nema tog ko će je odbiti -

 • 70:3

  Od Allaha, Vlasnika usponišta,

 • 70:4

  Penju se meleci i Duh Njemu, u danu čija je mjera pedeset hiljada godina.

 • 70:5

  Zato se strpi strpljenjem lijepim.

 • 70:6

  Uistinu! Oni ga vide dalekim,

 • 70:7

  A vidimo ga bliskim.

 • 70:8

  Na Dan kad nebo bude kao rastalina,

 • 70:9

  I brda budu kao vuna obojena,

 • 70:10

  I ne bude pitao bližnji bližnjega,

 • 70:11

  (A) vidjeće ih - voliće krivac da se iskupi od kazne Tog dana sinovima svojim,

 • 70:12

  I ženom svojom i bratom svojim,

 • 70:13

  I porodicom svojom koja ga je štitila,

 • 70:14

  I onim ko je na Zemlji, svima, zatim da ga spasi.

 • 70:15

  Nikako! Uistinu, ona će biti buktinja,

 • 70:16

  Trgajući, da bi pržila.

 • 70:17

  Pozivaće onog ko je bježao i okretao se,

 • 70:18

  I skupljao pa zadržavao.

 • 70:19

  Uistinu, čovjek je stvoren nestrpljivim,

 • 70:20

  Kad ga takne zlo, razdražljiv je,

 • 70:21

  A kad ga takne dobro, odbojan je,

 • 70:22

  Osim musallija,

 • 70:23

  Onih koji su u salatu svom stalni,

 • 70:24

  I onih u imecima čijim je pravo poznato,

 • 70:25

  Za prosjaka i lišenog,

 • 70:26

  I onih koji vjeruju u Dan sudnji,

 • 70:27

  I onih koji od kazne Gospodara svog strahuju -

 • 70:28

  Uistinu! Kazna Gospodara njihovog je (stvar) od koje nema sigurnog -

 • 70:29

  I onih koji su ferdžova svojih čuvari,

 • 70:30

  Izuzev od žena svojih ili onog šta posjeduju desnice njihove - pa uistinu, oni neće biti prekoreni;

 • 70:31

  Pa ko traži iza toga, pa ti takvi su prestupnici;

 • 70:32

  I onih koji su prema emanetima svojim i zavjetu svom čuvari,

 • 70:33

  I onih koji uz svjedočenja svoja stoje,

 • 70:34

  I onih koji salat svoj čuvaju -

 • 70:35

  Takvi će u baščama biti počašćeni.

 • 70:36

  Pa šta je onima koji ne vjeruju? - prema tebi žure,

 • 70:37

  Zdesna i slijeva u grupama.

 • 70:38

  Želi li svaki čovjek od njih da mu bude dato da uđe u Džennet zadovoljstva?

 • 70:39

  Nikako! Uistinu, Mi smo ih stvorili, od čega - znaju.

 • 70:40

  Pa ne! Kunem se Gospodarom istoka i zapada, uistinu, Mi smo kadri,

 • 70:41

  Da (ih) zamijenimo boljim od njih, i nećemo Mi biti pretečeni.

 • 70:42

  Zato ih pusti (da) se udube i zabavljaju, dok ne sretnu dan svoj kojim im se prijeti.

 • 70:43

  Na Dan kad iz kabura izađu žurno, kao da oni statui hrle,

 • 70:44

  Oborenih pogleda svojih, prekrivaće ih poniženje. To će biti Dan kojim im se prijeti.

Paylaş
Tweet'le