71 NUH

 • 71:1

  Uistinu, Mi smo poslali Nuha narodu njegovom: "Upozori narod svoj, prije nego im dođe kazna bolna."

 • 71:2

  Reče: "O narode moj! Uistinu! Ja sam vam opominjač jasni,

 • 71:3

  Obožavajte Allaha i bojte Ga se i poslušajte mene,

 • 71:4

  Oprostiće vam neke grijehe vaše i odložiće vam do roka utvrđenog. Uistinu, rok Allahov kad dođe, ne odlaže se, kad biste znali!"

 • 71:5

  Reče: "Gospodaru moj! Doista sam ja pozivao narod svoj noću i danju,

 • 71:6

  Pa im je moje pozivanje samo povećalo izbjegavanje;

 • 71:7

  I uistinu, kad god sam ih ja pozivao da im oprostiš, stavljali su prste svoje u uši svoje i pokrivali se odjećom svojom, i ustrajali i uznosili se ohološću.

 • 71:8

  Zatim sam ih ja uistinu pozivao glasno,

 • 71:9

  Potom sam im ja doista razglašavao i povjeravao im tajno,

 • 71:10

  Pa govorio: 'Tražite oprost Gospodara svog! Uistinu, On je Oprosnik.

 • 71:11

  Poslaće na vas nebo lijuće,

 • 71:12

  I pomoći vas imecima i sinovima, i načiniće vam bašče i načiniće vam rijeke.

 • 71:13

  Šta vam je? Ne nadate se od Allaha dostojanstvenosti,

 • 71:14

  A uistinu, stvorio vas je u fazama.

 • 71:15

  Zar ne vidite kako je Allah stvorio sedam nebesa slojevito?

 • 71:16

  I učinio Mjesec u njima svjetlom, a učinio Sunce svjetiljkom.

 • 71:17

  A Allah vas razvija od zemlje izrastanjem,

 • 71:18

  Zatim vas vraća u nju i izvešće vas (novim) izvođenjem.

 • 71:19

  I učinio vam je Allah zemlju sagom,

 • 71:20

  Da vi stupate po njoj putevima širokim."

 • 71:21

  Nuh reče: "Gospodaru moj! Doista me oni nisu poslušali i slijedili su onog čiji mu imetak i njegovo dijete ne povećava - izuzev gubitak."

 • 71:22

  I spleli su spletku veliku,

 • 71:23

  Pa rekli: "Ne napuštajte nipošto bogove svoje, i ne napuštajte nipošto Wedda, niti Suwaa, niti Jegusa i Jeuka i Nesra."

 • 71:24

  I zaista su zaveli mnoge, a povećaj zalimima jedino zabludu.

 • 71:25

  Zbog grešaka njihovih su potopljeni, pa će biti u vatru uvedeni. Pa nisu našli sebi mimo Allaha pomagače.

 • 71:26

  I reče Nuh: "Gospodaru moj! Ne ostavljaj na Zemlji (nijednog) ukućanina od nevjernika.

 • 71:27

  Uistinu, Ti ako ih ostaviš, zavešće robove Tvoje i rađati samo razvratnika, nevjernika.

 • 71:28

  Gospodaru moj! Oprosti meni i roditeljima mojim, i ko uđe u kuću moju vjernikom, i vjernicima i vjernicama, a povećaj zalimima samo propast."

Paylaş
Tweet'le