74 MÜDDESSİR

 • 74:1

  O pokriveni!

 • 74:2

  Ustani pa upozoravaj!

 • 74:3

  I Gospodara svog tad veličaj!

 • 74:4

  I odjeću svoju tad očisti!

 • 74:5

  I prljavštine se tad kloni!

 • 74:6

  I ne prigovaraj da je mnogo!

 • 74:7

  I radi Gospodara tvog se tad strpi!

 • 74:8

  Pa kad se puhne u nakur,

 • 74:9

  Pa to će tad biti Dan težak,

 • 74:10

  Za nevjernike lahak neće biti.

 • 74:11

  Ostavi Mene i kog sam stvorio sam,

 • 74:12

  I načinio mu imetak ogroman,

 • 74:13

  I sinove prisutnim (dao),

 • 74:14

  I olakšao mu lahkoćom:

 • 74:15

  Ponovo žudi da uvećam!

 • 74:16

  Nikako! Uistinu, on je ajetima Našim prkosan,

 • 74:17

  Opteretiću ga (teškim) usponom,

 • 74:18

  Zaista je on smišljao i računao,

 • 74:19

  Pa proklet bio kako je odredio,

 • 74:20

  Ponovo, proklet bio kako je odredio!

 • 74:21

  Zatim je pogledao,

 • 74:22

  Onda se namrštio i smrknuo,

 • 74:23

  Potom se okrenuo i uzoholio,

 • 74:24

  Pa rekao: "Ovo je samo sihr, prenosi se;

 • 74:25

  Ovo je samo govor smrtnika."

 • 74:26

  Bacit ću ga sekaru!

 • 74:27

  A šta znaš ti šta je Sekar?

 • 74:28

  Neće poštediti, niti ostaviti,

 • 74:29

  Palitelj je za smrtnika,

 • 74:30

  Nad njim je devetnaest.

 • 74:31

  I učinili smo nadzornicima vatre samo meleke, i broj njihov učinili samo iskušenjem za one koji ne vjeruju: da se uvjere oni kojima je data Knjiga, i onima koji vjeruju poveća vjerovanje; i da ne sumnjaju oni kojima je data Knjiga i vjernici; i da kažu oni u srcima čijim je bolest i nevjernici: "Šta želi Allah ovim primjerom?" Tako zabluđuje Allah koga hoće, a upućuje koga hoće. A zna vojske Gospodara tvoga samo On; i ovo je samo opomena smrtnicima.

 • 74:32

  Nikako! Tako mi Mjeseca,

 • 74:33

  I noći kad mine,

 • 74:34

  I jutra kad zasjaji -

 • 74:35

  Zaista je on jedan najveći,

 • 74:36

  Upozorenje smrtnicima,

 • 74:37

  Onom od vas ko hoće da napreduje ili zaostane.

 • 74:38

  Svaka duša je onom što je zaslužila - zalog,

 • 74:39

  Osim drugova zdesna.

 • 74:40

  U baščama će se raspitivati,

 • 74:41

  O prestupnicima:

 • 74:42

  "Šta vas je dovelo u sekar?"

 • 74:43

  Reći će: "Nismo bili od musallija,

 • 74:44

  Niti smo hranili siromaha,

 • 74:45

  I dangubili smo s dangubama,

 • 74:46

  I poricali Dan sudnji,

 • 74:47

  Dok nam nije došlo zagarantovano."

 • 74:48

  Tad im neće koristiti posredovanje posrednika.

 • 74:49

  Pa šta im je?, od Opomene su odvraćeni,

 • 74:50

  Kao da su oni magarci preplašeni,

 • 74:51

  Pobjegli od lava.

 • 74:52

  Naprotiv, svaki čovjek od njih želi da mu se daju listovi rašireni.

 • 74:53

  Nikako! Naprotiv! Ne plaše se Ahireta.

 • 74:54

  Nikako! Zaista je on Pouka,

 • 74:55

  Pa ko htjedne imaće ga na umu,

 • 74:56

  A poučit će se samo ako htjedne Allah. On je Vlasnik bogobojaznosti i Vlasnik oprosta.

Paylaş
Tweet'le