75 KIYAMET

 • 75:1

  Ne! Kunem se Danom kijameta,

 • 75:2

  I ne! Kunem se dušom samooptužujućom!

 • 75:3

  Misli li čovjek da nećemo sastaviti kosti njegove?

 • 75:4

  Svakako! Kadri smo da uredimo jagodice njegove!

 • 75:5

  Naprotiv! Želi čovjek da griješi pred sobom,

 • 75:6

  Pita: "Kad će Dan kijameta?"

 • 75:7

  Pa kad se ukoči pogled,

 • 75:8

  I pomrači Mjesec,

 • 75:9

  I spoji Sunce i Mjesec.

 • 75:10

  Tog dana reći će čovjek: "Gdje je pribježište?"

 • 75:11

  Nikako! Nema utočišta!

 • 75:12

  Gospodaru tvom je Tog dana stanište.

 • 75:13

  Obavijestit će se čovjek Tog dana šta je unaprijed poslao i (šta) zapostavio.

 • 75:14

  Štaviše, čovjek će protiv duše svoje dokaz biti,

 • 75:15

  Makar davao opravdanja svoja.

 • 75:16

  Ne pokreći njime jezik svoj, da bi ga ubrzao.

 • 75:17

  Uistinu, na Nama je sastavljanje njegovo i učenje njegovo.

 • 75:18

  Pa kad ga učimo, slijedi učenje njegovo,

 • 75:19

  Zatim, uistinu na Nama je objašnjavanje njegovo.

 • 75:20

  Nikako! Naprotiv! Volite ubrzano,

 • 75:21

  A ostavljate Ahiret.

 • 75:22

  Lica će Tog dana biti blistava,

 • 75:23

  Prema Gospodaru svome gledajući,

 • 75:24

  I lica će Tog dana biti smrknuta,

 • 75:25

  Znat će da će im se učiniti nesreća.

 • 75:26

  Nikako! Kad dospije ključnjačama,

 • 75:27

  I bude rečeno: "Ko je vrač?"

 • 75:28

  I znadne da je to rastanak,

 • 75:29

  I savije potkoljenica uz potkoljenicu,

 • 75:30

  Gospodaru tvom biće Tog dana sprovođenje!

 • 75:31

  Pa nije vjerovao, ni salat obavljao,

 • 75:32

  Nego je poricao i okretao se,

 • 75:33

  Zatim odlazio porodici svojoj kočoperno.

 • 75:34

  Teško tebi i teško,

 • 75:35

  Ponovo, teško tebi i teško!

 • 75:36

  Misli li čovjek da će se ostaviti besciljnim?

 • 75:37

  Zar nije bio kap sperme izbačene?

 • 75:38

  Zatim je bio zakvačak - pa je stvarao, te usavršio,

 • 75:39

  Pa načinio od njega par - muško i žensko.

 • 75:40

  Zar nije Taj kadar da oživi mrtve!

Paylaş
Tweet'le