78 NEBE

 • 78:1

  O čemu se raspituju?

 • 78:2

  O vijesti krupnoj,

 • 78:3

  Onoj o kojoj se oni razilaze.

 • 78:4

  Nikako! Saznaće!

 • 78:5

  Ponovo, nikako, saznaće!

 • 78:6

  Zar nismo učinili Zemlju posteljom,

 • 78:7

  A brda stubovima?

 • 78:8

  I stvorili vas u parovima,

 • 78:9

  I učinili san vaš odmorom,

 • 78:10

  I učinili noć pokrivkom,

 • 78:11

  I načinili dan za privređivanje,

 • 78:12

  I sazdali iznad vas sedam jakih,

 • 78:13

  I načinili svjetiljku plamteću,

 • 78:14

  I spustili iz oblaka vodu obilnu,

 • 78:15

  Da izvedemo njome zrno i bilje,

 • 78:16

  I bašče guste.

 • 78:17

  Uistinu, Dan odluke je vrijeme određeno.

 • 78:18

  Na Dan kad se puhne u sur pa dođete u grupama,

 • 78:19

  I otvori nebo, pa bude kapijama,

 • 78:20

  I pokrenu brda, pa bude fatamorgana,

 • 78:21

  Uistinu, Džehennem će biti busija,

 • 78:22

  Za prevršitelje povratište.

 • 78:23

  Oni će ostati u njemu godinama,

 • 78:24

  Neće okusiti u njemu hladnoću, niti piće,

 • 78:25

  Izuzev vrele vode i ledene,

 • 78:26

  Plaće odgovarajuće.

 • 78:27

  Uistinu, oni se nisu nadali obračunu,

 • 78:28

  I poricali su ajete Naše laganjem.

 • 78:29

  A svaku stvar: pobrojali smo je Knjigom.

 • 78:30

  Zato kušajte. Pa nećemo vam povećati - sem kaznu.

 • 78:31

  Uistinu, bogobojazni će imati uspjeh:

 • 78:32

  Bašče i vinograde,

 • 78:33

  I jedrih grudi vršnjakinje,

 • 78:34

  I čašu punu.

 • 78:35

  Neće u njemu čuti besmislicu, niti laganje,

 • 78:36

  Plaća od Gospodara tvog, dar obračunat,

 • 78:37

  Gospodara nebesa i Zemlje i šta je između njih, Milostivog. Neće moći govoriti s Njim.

 • 78:38

  Na Dan kad bude stajao Duh i meleci posafani, neće govoriti, izuzev onaj kome dopusti Milostivi - a govoriće tačno.

 • 78:39

  Taj dan je istinit, pa ko hoće, uzeće ka Gospodaru svom povratište.

 • 78:40

  Uistinu, Mi vas upozoravamo kaznom bliskom, na Dan kad vidi čovjek šta su unaprijed poslale ruke njegove i rekne nevjernik: "O da sam prašina!"

Paylaş
Tweet'le