8 ENFAL

 • 8:1

  Pitaju te o (ratnom) plijenu. Reci: "Plijen je Allahov i Poslanikov." Zato se bojte Allaha i sređujte (stvari) među sobom i poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, ako ste vjernici.

 • 8:2

  Vjernici su samo oni čija se srca, kad se spomene Allah, poboje, i kad im se uče ajeti Njegovi, povećavaju njihovo vjerovanje, i (koji) se u Gospodara svog pouzdavaju,

 • 8:3

  Oni koji obavljaju salat i iz onog čim smo ih opskrbili udjeljuju:

 • 8:4

  Ti takvi su vjernici istinski. Imaju oni stupnjeve kod Gospodara svog, i oprost i opskrbu plemenitu.

 • 8:5

  Kao što te je izveo Gospodar tvoj iz tvoje kuće s Istinom, a uistinu, skupina vjernika je bila nerada (tome).

 • 8:6

  Raspravljaju s tobom o Istini nakon što je postala jasna, kao da se gone ka smrti, a oni gledaju.

 • 8:7

  I kad vam je Allah obećao jednu od dvije skupine, da će ona biti vaša, a voljeli ste da ona bez bodlje (koja će ubosti) bude vaša; i želio je Allah da utvrdi Istinu Riječima Svojim i odsiječe korijen nevjernika,

 • 8:8

  Da utvrdi Istinu i uništi neistinu, makar mrzili prestupnici.

 • 8:9

  Kad ste tražili pomoć Gospodara vašeg, pa vam se odazvao: "Uistinu, Ja sam Pomagač vaš sa hiljadu meleka uzastopnih."

 • 8:10

  A učinio je to Allah jedino radosnom viješću i da umiri time srca vaša. A nema pomoći, izuzev od Allaha. Uistinu! Allah je Moćni, Mudri.

 • 8:11

  Kad je učinio da vas obuzme pospanost sigurnosti od Njega, i spustio na vas vodu s neba, da vas očisti njome i otkloni od vas prljavštinu šejtana i da učvrsti srca vaša i osnaži njome stopala.

 • 8:12

  Kad objavi Gospodar tvoj melecima: "Ja sam sa vama, zato učvrstite one koji vjeruju! Ubaciću strah u srca onih koji ne vjeruju; pa udrite iznad vratova i udrite njihov svaki prst.

 • 8:13

  To zato što su se oni opirali Allahu i Poslaniku Njegovom. A ko se suprotstavi Allahu i Poslaniku Njegovom - pa uistinu, Allah je žestok kaznom.

 • 8:14

  To, zato je iskusite - i da je za nevjernike (pripremljena) kazna vatrom.

 • 8:15

  O vi koji vjerujete! Kad sretnete one koji ne vjeruju (kako nastupaju) puzeći, tad im ne okrećite leđa.

 • 8:16

  A ko im okrene tog dana leđa svoja, izuzev povratnika u borbu ili onog ko se priključi formaciji, tad je doista navukao srdžbu od Allaha, i sklonište njegovo biće Džehennem; a loše je dolazište!

 • 8:17

  Tad ih niste ubijali, nego ih je Allah ubijao. I nisi bacio kad si bacio, nego je Allah bacio - i da bi iskušao vjernike od Sebe kušnjom lijepom. Uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

 • 8:18

  To; i da je Allah Oslabljivač spletke nevjernika.

 • 8:19

  Ako ste tražili presudu, pa već vam je došla presuda. A ako prestanete, pa to je bolje za vas. A ako se povratite, povratićemo se, i neće vam koristiti grupa vaša ništa, ma kako brojna bila; i (znajte) da je Allah uz vjernike.

 • 8:20

  O vi koji vjerujete! Poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i ne okrećite se od njega, a vi čujete.

 • 8:21

  I ne budite kao oni koji kažu: "Čuli smo", a oni ne slušaju.

 • 8:22

  Uistinu! Najgore životinje kod Allaha su gluhi i nijemi - oni koji ne koriste razum.

 • 8:23

  A da zna Allah u njima dobro, sigurno bi ih pročuo. A da ih pročuje, sigurno bi se okrenuli i oni bi bili odvraćeni.

 • 8:24

  O vi koji vjerujete! Odazovite se Allahu i Poslaniku kad vas pozove onom šta vas oživljava, i znajte da Allah djeluje između čovjeka i srca njegovog, i da je On Taj kojem ćete biti sabrani.

 • 8:25

  I bojte se kušnje - ne pogađa isključivo one od vas koji čine zulm - i znajte da je Allah žestok kaznom.

 • 8:26

  I sjetite se kad ste vi bili mali (brojno), slabi na Zemlji, bojali ste se da vas ne pohvataju ljudi, pa vas je sklonuo i ojačao vas pomoći Svojom, i opskrbio vas dobrim stvarima, da biste vi zahvaljivali.

 • 8:27

  O vi koji vjerujete! Ne iznevjerite Allaha i Poslanika, i ne iznevjerite emanete svoje, a vi znate.

 • 8:28

  I znajte da su imeci vaši i djeca vaša iskušenje, i da je Allah Taj kod kojeg je nagrada veličanstvena.

 • 8:29

  O vi koji vjerujete! Ako se budete bojali Allaha, načiniće vam furkan i odstraniće od vas loša djela vaša, i oprostiće vam. A Allah je Posjednik dobrote velike.

 • 8:30

  I kad su se zavjerili protiv tebe oni koji ne vjeruju, da te zatvore ili te ubiju, ili te protjeraju; a spletkarili su i planirao je Allah; a Allah je Najbolji od planera.

 • 8:31

  I kad im se uče ajeti Naši, govore: "Već smo čuli. Da hoćemo, sigurno bismo govorili slično ovom. Ovo su samo priče ranijih."

 • 8:32

  I kad kažu: "O Allahu! Ako je to to, Istina od Tebe, onda izlij na nas kamenu kišu s neba ili nam daj kaznu bolnu!"

 • 8:33

  A neće ih Allah kazniti, budeš li ti među njima; i neće biti Allah mučitelj njihov, budu li oni tražili oprost.

 • 8:34

  I šta je njihovo da ih ne kazni Allah, a oni odbijaju od Mesdžidul-harama i nisu čuvari njegovi? Čuvari njegovi su samo bogobojazni; međutim većina njih ne zna.

 • 8:35

  A salat njihov kod Kuće je samo zviždanje i pljeskanje. Zato iskusite kaznu što ne vjerujete!

 • 8:36

  Uistinu, oni koji ne vjeruju, troše imetke svoje da odvraćaju od puta Allahovog. Pa potrošiće ih, potom će biti na njima žalost, zatim će biti poraženi. A oni koji ne vjeruju, ka Džehennemu će biti prikupljeni,

 • 8:37

  Da Allah razdvoji nevaljalog od dobrog, i stavi nevaljalog jednog na drugog, te to sve nagomila pa to stavi u Džehennem. Ti takvi su gubitnici.

 • 8:38

  Reci onima koji ne vjeruju, ako prestanu, oprostiće im se šta je već prošlo; a ako se povrate - pa već je prošao sunnet ranijih.

 • 8:39

  I borite se protiv njih, dok (više) ne bude fitneluka i ne bude sve vjera Allahova. Pa ako se okanu - pa uistinu, Allah je onog šta rade Vidilac.

 • 8:40

  A ako se okrenu - tad znajte da je Allah Zaštitnik vaš. Divan li je Zaštitnik i divan Pomagač!

 • 8:41

  I znajte, šta zaplijenite od stvari - da je tad petina Allahova i Poslanikova i onog ko je bližnji, i siročadi i siromaha i sina puta, ako vjerujete u Allaha i ono šta smo objavili robu Našem na Dan razlikovanja, dan (kad) su se susrele dvije skupine. A Allah nad svakom stvari ima moć.

 • 8:42

  Kad ste vi bili na bližoj strani (doline), a oni na daljoj strani i karavan niže vas. I da ste se dogovarali, ne biste se podudarili u vremenu. Međutim (susreli ste se) da bi izvršio Allah odredbu izvršnu; da bi poginuo ko gine od dokaza jasnog i preživio ko živi od dokaza jasnog. A uistinu! Allah je Onaj koji čuje, Znalac.

 • 8:43

  Kad ti ih je pokazao Allah u tvom snu malobrojnim, a da ti ih je pokazao mnogobrojnim, sigurno biste klonuli i sigurno biste se prepirali o naredbi. Međutim, Allah je spasio. Uistinu! On je Znalac grudi.

 • 8:44

  I kad vam ih je prikazao u vašim očima, kad ste se sreli, malobrojnima, i smanjio vas u očima njihovim - da bi izvršio Allah odredbu izvršnu; a Allahu se vraćaju stvari.

 • 8:45

  O vi koji vjerujete! Kad sretnete (neprijateljsku) grupu, tad budite čvrsti i spominjite Allaha mnogo, da biste vi uspjeli.

 • 8:46

  I poslušajte Allaha i Poslanika Njegovog, i ne prepirite se, pa da klonete i izgubi se borbenost vaša; i izdržite! Uistinu! Allah je uz izdržljive.

 • 8:47

  I ne budite kao oni koji su izašli iz kuća svojih obijesno i da vide ljudi, i (koji) odvraćaju od puta Allahovog. A Allah je Onaj koji obuhvata ono što rade.

 • 8:48

  I kad im uljepša šejtan poslove njihove i reče: "Nemate vi danas pobjednika od (strane) ljudi, a uistinu, ja sam komšija vaš." Pa pošto se ugledaše grupe dvije, ustuknu na petama svojim i reče: "Uistinu, ja sam slobodan od vas. Uistinu, ja vidim šta ne vidite! Uistinu, ja se bojim Allaha, a Allah je žestok kaznom."

 • 8:49

  Kad rekoše munafici i oni u srcima čijim je bolest: "Obmanula je ove vjera njihova." A ko se pouzda u Allaha - pa uistinu, Allah je Moćni, Mudri.

 • 8:50

  A da vidiš kad meleci budu usmrćivali one koji ne vjeruju, udarajući lica njihova i leđa njihova i: "Kušajte kaznu gorenjem!"

 • 8:51

  To zbog onog šta su pripravile ruke vaše i što Allah nije nikako zalim robovima.

 • 8:52

  Kao stanje naroda faraonovog i onih prije njih: Nisu vjerovali u ajete Allahove, pa ih je Allah ščepao zbog grijeha njihovih. Uistinu! Allah je Silan, žestok kaznom.

 • 8:53

  To zato što Allah neće biti Izmjenitelj blagodati kojom je obasuo narod, dok ne izmijenu ono šta je u dušama njihovim, i što je Allah Onaj koji čuje, Znalac.

 • 8:54

  Kao stanje naroda faraonovog i onih prije njih: Poricali su ajete Gospodara svog, pa smo ih uništili zbog grijeha njihovih i potopili ljudstvo faraonovo, a svi su bili zalimi.

 • 8:55

  Uistinu, najgore životinje kod Allaha su oni koji prikrivaju - pa oni ne vjeruju;

 • 8:56

  Oni s kojima si sporazum sklopio, zatim su svaki put kršili sporazum svoj, i oni se ne boje.

 • 8:57

  Pa ako naiđete na njih u ratu, tad rasturi s njima onog ko je iza njih - da bi se oni poučili.

 • 8:58

  I ako se od naroda doista bojiš izdaje, onda im baci istovjetno. Uistinu! Allah ne voli izdajnike.

 • 8:59

  I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju, da će preteći; uistinu, oni neće umaći.

 • 8:60

  I pripremite za njih šta možete od sile i konja vezanih. Preplašićete time neprijatelja Allahovog i neprijatelja vašeg i druge pored njih koje ne znate, Allah ih zna. A šta potrošite od stvari na putu Allahovom, biće vam nadoknađeno i vama se neće učiniti zulm.

 • 8:61

  A ako budu skloni miru, onda mu budi sklon, i pouzdaj se u Allaha. Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Znalac.

 • 8:62

  A ako zažele da te prevare, pa uistinu, dovoljan ti je Allah. On je Taj koji te pojačava pomoći Svojom i vjernicima.

 • 8:63

  I sjedinio je srca njihova. Da si potrošio sve što je na Zemlji, ne bi ujedinio srca njihova, međutim, Allah ih je ujedinio. Uistinu! On je Moćni, Mudri.

 • 8:64

  O vjerovjesniče! Dovoljan je tebi Allah i onom ko te slijedi od vjernika.

 • 8:65

  O Vjerovjesniče! Podstiči vjernike na borbu. Ako od vas bude dvadeset izdržljivih, pobijediće dvije stotine. A ako od vas bude stotinu izdržljivih, pobijediće hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvataju.

 • 8:66

  Sad vam je olakšao Allah i zna da je u vama slabost. Zato, ako od vas bude stotina izdržljiva, pobijediće dvije stotine. Pa ako od vas bude hiljada, pobijediće dvije hiljade s dozvolom Allahovom; a Allah je uz izdržljive.

 • 8:67

  Nije za Vjerovjesnika da on imadne zarobljenike, dok ne pobijedi na Zemlji. Želite prolazno dobro Dunjaa, a Allah želi Ahiret; a Allah je Moćni, Mudri.

 • 8:68

  Da nije Knjiga od Allaha prethodila, sigurno bi vas dotakla u onom šta ste uzeli, kazna strahovita.

 • 8:69

  Pa jedite od onog šta ste zaplijenili (kao) dozvoljeno, dobro, i bojte se Allaha. Uistinu! Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 8:70

  O Vjerovjesniče! Reci onom ko je u vašim rukama od zarobljenika: "Ako zna Allah u srcima vašim (ikakvo) dobro, daće vam bolje od onog šta je uzeto od vas, i oprostiće vam." A Allah je Oprosnik, Milosrdni.

 • 8:71

  A ako zažele izdaju tebi - pa već su izdali Allaha prije, zato je dao moć nad njima; a Allah je Znalac, Mudri.

 • 8:72

  Uistinu, oni koji vjeruju i isele se i bore imecima svojim i dušama svojim na putu Allahovom, i koji daju utočište i pomažu - takvi su zaštitnici jedni drugih. A koji vjeruju i ne isele se, nemate vi sa zaštitom njihovom ništa, dok se ne isele; a ako zatraže od vas pomoć u vjeri, tad je na vama pomaganje, izuzev protiv ljudi s kojima imate sporazum; a Allah je onog šta radite Vidilac.

 • 8:73

  A oni koji ne vjeruju, zaštitnici su jedni drugima. Ako to ne učinite, biće fitneluk na Zemlji i fesad veliki.

 • 8:74

  A oni koji vjeruju i isele se i bore na putu Allahovom, i koji daju utočište i pomažu - takvi su vjernici istinski. Imaće oni oprost i opskrbu plemenitu.

 • 8:75

  A oni koji povjeruju kasnije i isele se i bore s vama - pa takvi su od vas; a srodnici - oni su bliži jedni drugima u Knjizi Allahovoj. Uistinu! Allah je o svakoj stvari Znalac.

Paylaş
Tweet'le