81 TEKVİR

 • 81:1

  Kada se Sunce smota,

 • 81:2

  I kad se zvijezde razlete,

 • 81:3

  I kad se brda pokrenu,

 • 81:4

  I kad se steone kamile napuste,

 • 81:5

  I kad se zvijeri sakupe,

 • 81:6

  I kad se mora zapale,

 • 81:7

  I kad se duše spare,

 • 81:8

  I kad živo zakopana bude upitana,

 • 81:9

  Zbog kojeg grijeha je ubijena;

 • 81:10

  I kad se listovi rašire,

 • 81:11

  I kad nebo bude svučeno,

 • 81:12

  I kad se džehim raspali,

 • 81:13

  I kad se Džennet približi:

 • 81:14

  Znaće duša šta je pripremila.

 • 81:15

  Pa ne! Kunem se onima koje odstupaju,

 • 81:16

  Koje se kreću, koje se skrivaju,

 • 81:17

  I noću, kad odlazi,

 • 81:18

  I jutrom, kad diše,

 • 81:19

  Uistinu, to je riječ izaslanika plemenitog,

 • 81:20

  Posjednika moći, kod Vlasnika Arša cijenjenog,

 • 81:21

  Slušanog, tamo pouzdanog.

 • 81:22

  I nije drug vaš lud,

 • 81:23

  A uistinu, vidio ga je na horizontu jasnom,

 • 81:24

  I nije on nad nevidljivim škrt,

 • 81:25

  I nije to govor šejtana prokletog.

 • 81:26

  Pa kamo idete?

 • 81:27

  Zaista je on samo Opomena svjetovima,

 • 81:28

  Za onog od vas ko hoće da ide pravo -

 • 81:29

  A nećete, izuzev šta hoće Allah, Gospodar svjetova.

Paylaş
Tweet'le