82 İNFİTAR

 • 82:1

  Kad se nebo rascijepi,

 • 82:2

  I kad se planete rasprše,

 • 82:3

  I kad mora uzavriju,

 • 82:4

  I kad se kaburi ispreturaju,

 • 82:5

  Znaće duša šta je unaprijed poslala i (šta) zapostavila.

 • 82:6

  O čovječe! Šta te je obmanulo o Gospodaru tvom plemenitom,

 • 82:7

  Koji te je stvorio, pa te uredio, te te simetričnim učinio?,

 • 82:8

  U kojem obliku, kako je htio, sastavio te!

 • 82:9

  Nikako! Naprotiv, poričete Sud.

 • 82:10

  A uistinu, nad vama su čuvari,

 • 82:11

  Plemeniti pisari,

 • 82:12

  Znaju šta činite.

 • 82:13

  Uistinu, pravedni će u zadovoljstvo,

 • 82:14

  I uistinu, razvratnici će u džehim.

 • 82:15

  Pržiće se njime Dana sudnjeg,

 • 82:16

  I neće oni iz njega biti odsutni.

 • 82:17

  A šta znaš ti šta je Dan sudnji?

 • 82:18

  Ponovo, šta znaš ti šta je Dan sudnji?

 • 82:19

  Dan kad neće vladati duša za dušu nimalo, a komanda će Tog dana biti Allahova.

Paylaş
Tweet'le