83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Teško zakidateljima,

 • 83:2

  Koji kad uzimaju od svijeta, traže potpuno,

 • 83:3

  A kad njima mjere ili im vagaju, zakidaju!

 • 83:4

  Zar ne misle takvi da će oni biti podignuti,

 • 83:5

  Za Dan strašni,

 • 83:6

  Dan kad će stati ljudi pred Gospodara svjetova!

 • 83:7

  Nikako! Zaista je knjiga razvratnika u Sidždžinu!

 • 83:8

  A šta znaš ti šta je Sidždžin?

 • 83:9

  Knjiga ispisana!

 • 83:10

  Teško Tog dana poricateljima,

 • 83:11

  Koji niječu Dan sudnji!

 • 83:12

  A ne niječe ga, izuzev svaki prestupnik, grješnik.

 • 83:13

  Kad mu se uče ajeti Naši, rekne: "Priče ranijih!"

 • 83:14

  Nikako! Naprotiv, ono što su stekli je hrđa na srcima njihovim.

 • 83:15

  Nikako! Zaista će oni od Gospodara svoga Tog dana biti zaklonjeni,

 • 83:16

  Zatim će se uistinu oni pržiti džehimom,

 • 83:17

  Potom će biti rečeno: "Ovo je to što ste poricali."

 • 83:18

  Nikako! Uistinu je Knjiga čestitih u Illijjunu!

 • 83:19

  A šta znaš ti šta je Illijjun?

 • 83:20

  Knjiga ispisana!

 • 83:21

  Svjedočiće je približeni.

 • 83:22

  Uistinu će čestiti u zadovoljstvu biti,

 • 83:23

  Na divanima će gledati,

 • 83:24

  Spoznaćeš na licima njihovim sjaj zadovoljstva,

 • 83:25

  Napajani će biti nektarom zapečaćenim.

 • 83:26

  Pečat njegov biće misk; a za to neka se natječu takmičari -

 • 83:27

  A mješavina njegova od Tesnima,

 • 83:28

  Izvora s kojeg će piti približeni.

 • 83:29

  Uistinu! Oni koji su skrivili ismijavali su se onima koji su vjerovali,

 • 83:30

  I kad su pored njih prolazili, namigivali,

 • 83:31

  A kad su se vraćali porodici svojoj, vraćali su se šaleći se,

 • 83:32

  I kad bi ih vidjeli, rekli bi: "Zaista su ovi zalutali."

 • 83:33

  A nisu poslani nad njima čuvarima.

 • 83:34

  Pa, Danas će se oni koji su vjerovali, nevjernicima ismijavati,

 • 83:35

  Na divanima će gledati!

 • 83:36

  Zar nisu nevjernici nagrađeni kako su radili?

Paylaş
Tweet'le