84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Kad nebo raspukne,

 • 84:2

  I posluša Gospodara svog - a obavezno je -

 • 84:3

  I kad se Zemlja rastegne,

 • 84:4

  I izbaci šta je u njoj i isprazni se,

 • 84:5

  I posluša Gospodara svog - a obavezna je -

 • 84:6

  O čovječe! Zaista si ti trudbenik Gospodaru svom trudom, pa ti si taj koji ćeš Ga sresti.

 • 84:7

  Pa, kome se da knjiga njegova u desnicu njegovu,

 • 84:8

  Pa biće obračunat obračunom lahkim,

 • 84:9

  I vratiće se porodici svojoj obradovan;

 • 84:10

  A kome se da knjiga njegova iza leđa njegovih,

 • 84:11

  Pa prizivaće propast,

 • 84:12

  I pržiće se seirom.

 • 84:13

  Uistinu, on je u porodici svojoj radostan bio.

 • 84:14

  Uistinu, on je smatrao da se neće vratiti.

 • 84:15

  Svakako! Uistinu, Gospodar njegov je Taj koji ga gleda!

 • 84:16

  Pa ne! Kunem se rumenilom večernjim,

 • 84:17

  I noću i onim šta prikupi,

 • 84:18

  I Mjesecom kad se ispuni,

 • 84:19

  Sigurno ćete prelaziti iz sfere u sferu.

 • 84:20

  Pa šta im je?, ne vjeruju,

 • 84:21

  I kad im se uči Kur'an na sedždu ne padaju.

 • 84:22

  Naprotiv, oni koji ne vjeruju - poriču,

 • 84:23

  A Allah je Najbolji znalac onog šta imaju na umu.

 • 84:24

  Pa obraduj ih kaznom bolnom,

 • 84:25

  Sem onih koji vjeruju i čine dobra djela: imaće oni nagradu neprekidnu.

Paylaş
Tweet'le