85 BURUC

 • 85:1

  Tako mi neba punog galaksija,

 • 85:2

  I Dana obećanog,

 • 85:3

  I svjedoka i svjedočenog:

 • 85:4

  Prokleti neka su vlasnici rova,

 • 85:5

  Vatre pune goriva,

 • 85:6

  Kad su oni nad njom sjedili,

 • 85:7

  I oni onome šta su činili vjernicima, svjedoci bili.

 • 85:8

  A svetili su im se samo što su vjerovali u Allaha, Moćnog, Hvaljenog,

 • 85:9

  Onog čija je vlast nebesa i Zemlje! A Allah je nad svakom stvari Svjedok.

 • 85:10

  Uistinu, oni koji progone vjernike i vjernice, zatim se ne pokaju - pa imaće oni kaznu Džehennema, a njihova kazna je gorenje.

 • 85:11

  Uistinu, oni koji vjeruju i čine dobra djela, imaće oni bašče ispod kojih teku rijeke. To je uspjeh veliki.

 • 85:12

  Uistinu, sila Gospodara tvog je žestoka.

 • 85:13

  Uistinu, On, On počinje i ponavlja,

 • 85:14

  I On je Oprosnik, Onaj koji voli,

 • 85:15

  Vlasnik Arša, Slavni,

 • 85:16

  Onaj koji čini šta želi.

 • 85:17

  Da li ti je došo hadis o vojskama,

 • 85:18

  Faraonu i Semudu?

 • 85:19

  Naprotiv! Oni koji ne vjeruju, u poricanju su,

 • 85:20

  A Allah je njih Okružitelj.

 • 85:21

  Naprotiv! To je Kur'an slavni,

 • 85:22

  Na Ploči čuvanoj.

Paylaş
Tweet'le