87 A'LA

 • 87:1

  Slavi ime Gospodara svog Svevišnjeg,

 • 87:2

  Koji stvara, pa usklađuje,

 • 87:3

  I Koji odmjerava, pa upućuje,

 • 87:4

  I Koji izvodi pašnjak,

 • 87:5

  Pa ga učini otpadom tamnozelnim.

 • 87:6

  Poučićemo te učenju, pa nećeš zaboraviti,

 • 87:7

  Izuzev šta htjedne Allah. Uistinu! On zna otkriveno i šta je skriveno.

 • 87:8

  A olakšaćemo ti za lahkoću,

 • 87:9

  Zato opominji, ako koristila opomena.

 • 87:10

  Opomenuće se ko se boji,

 • 87:11

  A izbjegava je najnesrećniji,

 • 87:12

  Koji će se pržiti vatrom velikom;

 • 87:13

  Potom neće u njoj umrijeti, niti živjeti.

 • 87:14

  Zaista će uspjeti ko se očisti,

 • 87:15

  I sjeti imena Gospodara svog, pa salat obavi.

 • 87:16

  Naprotiv, više volite život Dunjaa,

 • 87:17

  A Ahiret je bolji i trajniji.

 • 87:18

  Uistinu! Ovo je u listovima ranijim,

 • 87:19

  Listovima Ibrahimovim i Musaovim.

Paylaş
Tweet'le