88 GAŞİYE

 • 88:1

  Da li ti je došao hadis o prekriću?

 • 88:2

  Lica će Tog dana biti ponižena,

 • 88:3

  Izmorena, napaćena,

 • 88:4

  Vatrom užarenom pržena,

 • 88:5

  Sa izvora uzavrelog pojena.

 • 88:6

  Neće biti hrane za njih, izuzev od trna,

 • 88:7

  Neće ugojiti, niti protiv gladi koristiti.

 • 88:8

  Lica će Tog dana biti radosna,

 • 88:9

  Trudom svojim zadovoljna,

 • 88:10

  U Džennetu visokome;

 • 88:11

  Neće čuti u njemu besmislicu.

 • 88:12

  U njemu je izvor tekući,

 • 88:13

  U njemu su sofe uzdignute,

 • 88:14

  I čaše postavljene,

 • 88:15

  I jastučići poredani,

 • 88:16

  I ćilimi razastrti.

 • 88:17

  Pa zar neće pogledati kamilu, kako je stvorena?

 • 88:18

  I nebo, kako je uzdignuto!

 • 88:19

  I brda, kako su postavljena!

 • 88:20

  I Zemlju, kako je prostrta!

 • 88:21

  Pa opominji, ti si samo opominjač:

 • 88:22

  Nisi nad njima pazitelj;

 • 88:23

  A ko se okrene i ne vjeruje,

 • 88:24

  Pa kazniće ga Allah kaznom najvećom.

 • 88:25

  Uistinu, Nama je povratak njihov,

 • 88:26

  Zatim, uistinu, na Nama je obračun njihov.

Paylaş
Tweet'le