99 ZİLZAL

 • 99:1

  Kad se zatrese Zemlja potresom svojim,

 • 99:2

  I izbaci Zemlja terete svoje,

 • 99:3

  I rekne čovjek: "Šta joj je?"

 • 99:4

  Tog dana kazivat će vijesti svoje,

 • 99:5

  Jer će joj Gospodar tvoj objaviti.

 • 99:6

  Tog dana pojaviće se ljudi odvojeni, da im se pokažu djela njihova.

 • 99:7

  Pa ko je uradio težinu atoma dobrog, vidjeće ga,

 • 99:8

  A ko je uradio težinu atoma zla, vidjeće ga.

Paylaş
Tweet'le