100 ADİYAT

 • 100:1

  Při pádících, odfrkujících,

 • 100:2

  jiskry vykřesávajících,

 • 100:3

  za jitra se vynořujících,

 • 100:4

  oblaka prachu v něm zviřujících

 • 100:5

  a do středu tlupy vtrhujících!

 • 100:6

  Vůči svému Pánu člověk vskutku nevděčný je,

 • 100:7

  a dokonce sám to dosvědčuje.

 • 100:8

  Horlivý však je věru v lásce k majetku!

 • 100:9

  Cožpak neví, že až bude to, co je v hrobech, převráceno

 • 100:10

  a to, co v hrudích je, odhaleno,

 • 100:11

  Pán jejich v ten den dokonale o nich bude zpraven?

Paylaş
Tweet'le