55 RAHMAN

 • 55:1

  Milosrdný!

 • 55:2

  Koránu naučil,

 • 55:3

  člověka stvořil,

 • 55:4

  vysvětlení jej naučil.

 • 55:5

  Slunce i měsíc své počty obsahují

 • 55:6

  a traviny a stromy se před ním sklánějí.

 • 55:7

  Nebe On vyzvedl a váhy stanovil

 • 55:8

  na váze nepodvádějte,

 • 55:9

  spravedlivě ji stanovte a na váhách neubírejte!

 • 55:10

  A zemi, tu pro lidstvo rozprostřel,

 • 55:11

  na ní ovoce a palmy s obaly plodů zrají

 • 55:12

  i obilí na stéblech a rostliny, jež vůni libou mají.

 • 55:13

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:14

  A člověka z hlíny podobné hrnčířské stvořil

 • 55:15

  a džiny z plamene bezdýmného vytvořil.

 • 55:16

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:17

  On Pánem je obou východů, i Pánem obou západů.

 • 55:18

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:19

  A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají,

 • 55:20

  však mezi nimi překážka stojí, již nezdolají.

 • 55:21

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:22

  A z obou moří se perly velké i malé loví.

 • 55:23

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:24

  Jeho jsou i lodě plující, jež na moři ční jak znamení.

 • 55:25

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:26

  Všichni, kdož na zemi jsou, dočkají se konce svého

 • 55:27

  a zůstane jen tvář Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti plného.

 • 55:28

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:29

  A vzývají Jej ti, kdož na nebesích jsou i na zemi, a každý den On při díle je.

 • 55:30

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:31

  A záhy i pro vás se uvolníme, ó břemena vy dvě!

 • 55:32

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:33

  Ó shromáždění lidí a džinů! Jste-li schopni uniknout za nebes a země končiny, pak tam pronikněte! Však podaří se vám to jen s Naší plnou mocí.

 • 55:34

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:35

  Bude na vás poslán plamen ohnivý a měď roztavená, a nebude vám pomoci!

 • 55:36

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:37

  A až se nebesa rozpoltí a jak čerstvě stažená kůže zrudnou,

 • 55:38

  - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

 • 55:39

  v ten den lidé ani džinové na viny své tázáni nebudou.

 • 55:40

  Které z dobrodiní Pana svého můžete popírat?

 • 55:41

  Hříšníci podle známek svých budou poznáni a uchopeni za nohy a za kštici.

 • 55:42

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:43

  Toto je to peklo, jež za lež prohlašovali hříšníci,

 • 55:44

  a budou se kroutit mezi ním a vodou vroucí a varem kypící!

 • 55:45

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:46

  A kdo se postavení Pána svého obával, ten dvě zahrady dostane,

 • 55:47

  - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

 • 55:48

  dvě zahrady plné listnatého větvoví

 • 55:49

  - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

 • 55:50

  a v obou z nich dva prameny potekou

 • 55:51

  - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

 • 55:52

  a v nich od každého ovoce dva druhy budou.

 • 55:53

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:54

  Tam budou na kobercích brokátem podšitých odpočívat a plody obou zahrad na dosah ruky mít.

 • 55:55

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:56

  Tam dívky sklopených zraků, jichž předtím ani muž, ani džin se nedotkl, budou dlít

 • 55:57

  - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

 • 55:58

  jež rubínům a perlám se budou podobat.

 • 55:59

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:60

  Což odměnou za dobré se něco jiného než dobré může stát?

 • 55:61

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:62

  A kromě těch dvou tam budou dvě zahrady jiné

 • 55:63

  - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

 • 55:64

  dvě zahrady tmavě zelené

 • 55:65

  - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

 • 55:66

  v nich obou prameny dva budou tryskat.

 • 55:67

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:68

  Tam ovoce, palmy a jablka granátová budou zrát.

 • 55:69

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:70

  Tam dívky budou rozkošné a překrásné

 • 55:71

  - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

 • 55:72

  velkých černých očí, ve stanech střežené

 • 55:73

  - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -

 • 55:74

  jichž předtím se nedotkla ruka člověka ni džina žádného.

 • 55:75

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:76

  Tam blažení na poduškách zelených a kobercích překrásných budou spočívat.

 • 55:77

  Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?

 • 55:78

  Požehnáno budiž jméno Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti plného!

Paylaş
Tweet'le