62 CUMA

 • 62:1

  Oslavuje Boha vše, co na nebesích je i na zemi: vládce přesvatého, mocného i moudrého!

 • 62:2

  On je ten, jenž poslal mezi národy nevědomé posla z řad jejich, aby jim přednášel znamení Jeho, očistil je a Písmu a moudrosti je naučil, zatímco dříve žily v bludu zjevném.

 • 62:3

  A jsou jiní mezi nimi, kdož dosud s nimi se nesjednotili. A On mocný je i moudrý.

 • 62:4

  Toto je dobrodiní Boží a On dává je tomu, komu chce; a Bůh je pln dobrodiní nesmírného!

 • 62:5

  Ti, kterým bylo dáno nésti Tóru, a oni ji potom nenesli, jsou podobni oslu, jenž naložen je knihami. Jak hnusná je podoba lidí, kteří za lež prohlašují znamení Boží! Ale Bůh nepovede cestou správnou lid nespravedlivý.

 • 62:6

  Rci: "Vy, kteří vyznáváte židovství! Domníváte-li se, že jste Bohu bližší než ostatní lidé, pak si přejte smrt, jste-li pravdomluvní!"

 • 62:7

  Ale oni si ji nikdy nebudou přát kvůli tomu, co provedly již předtím ruce jejich. A Bůh dobře zná nespravedlivé.

 • 62:8

  Rci: "Smrt, před níž prcháte, se s vámi věru setká! Potom budete navráceni k Tomu, jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé, a On vás již poučí o všem, co jste dělali!"

 • 62:9

  Vy, kteří věříte! Když voláno je k modlitbě v den páteční, pospíchejte vzpomínat Boha a zanechte obchodování! To bude pro vás lepší, jste-li vědoucí.

 • 62:10

  A když bude modlitba skončena, rozejděte se po zemi a usilujte o část přízně Boží! A vzpomínejte často Boha, snad budete blažení!

 • 62:11

  Však když spatří zboží nebo zábavu, pospíchají k nim a nechávají tě stát. Rci: "To, co je u Boha, je lepší než zábava a obchodování; Bůh nejlepší je z těch, kdo obživu uštědřují!"

Paylaş
Tweet'le