73 MÜZEMMİL

 • 73:1

  Ty zahalený!

 • 73:2

  Modli se v noci, kromě chvíle malé,

 • 73:3

  polovinu z ní, či uber z toho nemnoho,

 • 73:4

  či přidej k tomu něco a prozpěvuj Korán slavnostně!

 • 73:5

  Obtížíme tě záhy slovem nadmíru vážným:

 • 73:6

  na počátku noci jsou dojmy věru hlubší a přímější výrazem svým,

 • 73:7

  vždyť během dne starosti máš rozsáhlé.

 • 73:8

  Vzpomínej tedy jména Pána svého a oddej se Mu oddaně!

 • 73:9

  On Pánem je východu i západu a není božstva kromě Něho; učiň jej svým ochráncem

 • 73:10

  a trpělivě snášej to, co oni hovoří, a vzdal se od nich vhodným odchodem.

 • 73:11

  Ponech Mně na starost ty, kdož za lháře tě mají a ve slastech si žijí, a popřej jim lhůtu krátkou!

 • 73:12

  My pouta máme pro ně a výheň ohnivou,

 • 73:13

  pokrm, jenž v hrdle dáví, a trest bolestný

 • 73:14

  v den, kdy země a hory se budou třást a hory jak přesypy písečné se budou sesouvat.

 • 73:15

  A věru jsme k vám vyslali posla svědčícího proti vám, podobně jako jsme vyslali posla k Faraónovi předtím,

 • 73:16

  však Faraón neuposlechl posla tohoto; i uchvátili jsme jej uchvácením prudkým.

 • 73:17

  Jak chcete se chránit jste-li nevěřící přede dnem, jenž děti šedovlasými učiní,

 • 73:18

  v němž nebe se rozpoltí a slib o něm daný se vyplní?

 • 73:19

  Toto je vskutku připomenutí, a kdo chce, ať k Pánu svému cestu nastoupí.

 • 73:20

  Věru Pán tvůj dobře ví, že ty a skupina těch, kdož s tebou jsou, modlitbu konáte skoro dvě třetiny, polovinu či třetinu noci. A Bůh den i noc vyměřuje a On ví, že přesně to nepočítáte, a již vám prominul. Přednášejte tedy z Koránu to, co je pro vás snadné! A On ví, že mezi vámi budou nemocní a jiní, již po zemi cestovat budou část přízně Boží hledajíce, i ti, kteří budou bojovat na Boží stezce. Přednášejte tedy z Koránu to, co je pro vás snadné, modlitbu dodržujte, almužnu dávejte a Bohu dobrou půjčku poskytněte! A co jste z dobrých skutků sami pro sebe si předem připravili, to naleznete u Boha lepší a větší v podobě odměny. A Boha proste za odpuštění, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný!

Paylaş
Tweet'le