75 KIYAMET

 • 75:1

  Hle, přísahám při dni zmrtvýchvstání

 • 75:2

  a při duši, jež stálé výčitky si činí!

 • 75:3

  Myslí si člověk snad, že neshromáždíme jeho kosti?

 • 75:4

  Však ano, a dokonce schopni jsme sestavit jeho prsty!

 • 75:5

  A naopak, člověk si spíše přeje jednat i dál hříšně

 • 75:6

  a ptá se: "Kdy vůbec ten den zmrtvýchvstání nastane?"

 • 75:7

  Až zrak se oslepí,

 • 75:8

  až měsíc se zatmí,

 • 75:9

  až slunce s měsícem se spojí,

 • 75:10

  tehdy člověk vykřikne: "Kam prchnout mám?"

 • 75:11

  Však pozor! Nebude žádný úkryt znám,

 • 75:12

  u Pána tvého v ten den bude shromaždiště jen!

 • 75:13

  V ten den bude člověku sděleno, co zavčas učinil a co zameškal.

 • 75:14

  Ba co víc, člověk sám sebe bude jasně zřít,

 • 75:15

  a kdyby své omluvy mohl předložit...

 • 75:16

  Nehýbej příliš jazykem svým, když je přednášíš, ve snaze je uspíšit,

 • 75:17

  vždyť Nám přísluší je shromáždit i číst.

 • 75:18

  A když ti je předčítáme, sleduj jeho přednášení,

 • 75:19

  a potom na Nás je podat jeho objasnění.

 • 75:20

  Však pozor! Vy naopak milujete rychle plynoucí

 • 75:21

  a zanedbáváte život budoucí.

 • 75:22

  V ten den budou jedny tváře zářící

 • 75:23

  a ke svému Pánu hledící

 • 75:24

  a jiné tváře v ten den budou sinalé, tušící,

 • 75:25

  že dovrší se na nich trest páteř lámající.

 • 75:26

  Však pozor! Až duše vystoupí ke klíční kosti

 • 75:27

  a bude řečeno: "Kdo je zaklínatel?"

 • 75:28

  a ona si pomyslí, že toto je se světem rozluka,

 • 75:29

  a proplete se s nohou noha,

 • 75:30

  v ten den k tvému Pánu všichni hnáni budou.

 • 75:31

  "On almužnu nedával ani modlitbu nekonal,

 • 75:32

  však odvracel se a za lež prohlašoval,

 • 75:33

  a pak ke své rodině pyšně kráčeje se odebral!"

 • 75:34

  Ach běda ti, běda!

 • 75:35

  A znovu běda ti, běda!

 • 75:36

  Myslí si člověk snad, že sám sobě bude zůstaven?

 • 75:37

  Což nebyl kapkou semene vystříknutého jen?

 • 75:38

  Potom se kapkou přilnavou stal a Bůh jej stvořil a vyrovnal

 • 75:39

  a dvě pohlaví, mužské a ženské, z něho udělal.

 • 75:40

  Což není v moci jeho, aby mrtvým opět život dal?

Paylaş
Tweet'le