76 İNSAN

 • 76:1

  Zdaž uběhla nad člověkem chvíle času, kdy nebyl věcí pojmenovanou?

 • 76:2

  Věru jsme člověka stvořili z kapky semene, ze směsí, zkoušejíce jej. A slyšícím a vidoucím jsme jej učinili

 • 76:3

  a na správnou cestu - ať vděčný je, či nevděčný - jsme jej uvedli.

 • 76:4

  Pro nevěřící jsme pak řetězy, okovy a plamen šlehající připravili,

 • 76:5

  zatímco zbožní popíjet z poháru budou, v němž kafr je přimísen,

 • 76:6

  z pramene, z něhož služebníci Boží pijí jen, a v hojnosti tryskajícím ven.

 • 76:7

  A oni důsledně své přísliby plnili a obávali se dne, jehož zlo se rozletí široce,

 • 76:8

  a krmili jídlem přes lásku svou k němu chuďasa, sirotka i zajatce.

 • 76:9

  "My krmíme vás z lásky k Bohu a nechceme od vás ani odměny, ani díku velkého,

 • 76:10

  my obáváme se od Pána svého dne mračného, pohrom plného."

 • 76:11

  Avšak Bůh je ochránil přede zlem dne toho a zahrnul je jasem a radostí

 • 76:12

  a odměnil je za to, co vytrpěli, zahradou rajskou a oděvy z hedvábí;

 • 76:13

  tam na poduškách odpočívat budou a nespatří tam ani slunce žár, ani mráz spalující

 • 76:14

  a blízko nad nimi budou stromů stíny a nízko budou se sklánět plody visící

 • 76:15

  a mezi nimi kolovat budou nádoby stříbrné a poháry křišťálové

 • 76:16

  z křišťálu stříbrného, mírou vhodnou naplněné.

 • 76:17

  Napájeni budou z číší, v nichž zázvor je přimíchán,

 • 76:18

  z pramene rajského, jenž Salsabíl je nazýván.

 • 76:19

  Mezi nimi obcházet budou chlapci mládí věčného; při pohledu na ně bys myslil, že jsou to perly rozsypané.

 • 76:20

  A když tam pohlédneš, uzříš slasti rozličné a panství rozlehlé.

 • 76:21

  Oděni budou do šatů z atlasu zeleného a z brokátu a ozdobeni budou náramky stříbrnými a Pán jejich napájet je bude nápojem čirým.

 • 76:22

  "Toto vše věru je vám dáno za odměnu a z vděčnosti za vaše úsilí."

 • 76:23

  Zajisté jsme ti seslali Korán sesláním;

 • 76:24

  vytrvej tedy do rozsudku Pána svého a neposlouchej mezi nimi toho, kdo hříšníkem je či nevěřícím!

 • 76:25

  Jména Pána svého za jitra a za večera vzpomínej,

 • 76:26

  i v části noci! A před Ním na zem padej a za noci dlouho Jeho slávu pěj!

 • 76:27

  Ti, kdož milují tento svět pomíjivý, nedbají na den obtížný, jejž mají před sebou.

 • 76:28

  My jsme je stvořili a jejich údy posílili; a kdybychom chtěli, vystřídali bychom vás vám podobnými snadnou výměnou.

 • 76:29

  Toto je věru připomenutí; a kdo si přeje, ať k Pánu svému cestu nastoupí,

 • 76:30

  však přát si toho nebudete, pokud Bůh tak nebude chtíti. A Bůh věru je vševědoucí, moudrý,

 • 76:31

  koho chce, do milosti Své uvádí, zatímco pro nespravedlivé trest připravil bolestný!

Paylaş
Tweet'le