77 MÜRSELAT

 • 77:1

  Při postupně vysílaných,

 • 77:2

  prudce spěchajících,

 • 77:3

  široce rozevírajících,

 • 77:4

  ostře rozlišujících

 • 77:5

  a připomenutí vrhajících,

 • 77:6

  ať pro omluvu či varování -

 • 77:7

  to, co vám je slíbeno nezvratně se přihodí!

 • 77:8

  Až hvězdy pohasnou,

 • 77:9

  až nebesa se roztrhnou,

 • 77:10

  až hory rozprášeny budou,

 • 77:11

  až čas poslům bude stanoven -

 • 77:12

  ke kterému dni odklad bude udělen?

 • 77:13

  Ke dni rozhodnutí!

 • 77:14

  Víš ty vůbec, co je to den rozhodnutí?

 • 77:15

  Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!

 • 77:16

  Což jsme již předchozí nezahubili

 • 77:17

  a nedali je následovat jinými?

 • 77:18

  Takto my budeme jednat s hříšnými!

 • 77:19

  Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!

 • 77:20

  Což jsme vás nestvořili z tekutiny nicotné,

 • 77:21

  již vložili jsme na místo bezpečné

 • 77:22

  až do doby předem určené?

 • 77:23

  Tak určili jsme, a jak výtečnými jsme určovateli!

 • 77:24

  Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!

 • 77:25

  Což jsme neučinili zem shromaždištěm

 • 77:26

  živých i mrtvých?

 • 77:27

  A na ni jsme pevně zapuštěné a vysoko se pnoucí vztyčili a vodou čerstvou jsme vás napojili.

 • 77:28

  Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!

 • 77:29

  Jděte si k tomu, co lživým jste nazvali,

 • 77:30

  jděte si ke stínu se třemi větvemi,

 • 77:31

  nepříliš stinnému, jenž nechrání proti plameni,

 • 77:32

  který jiskry jak polena veliká vrhá,

 • 77:33

  žlutým velbloudům podobná!

 • 77:34

  Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!

 • 77:35

  To bude den, v němž zavržení ani nepromluví,

 • 77:36

  ani dovoleno jim nebude, aby vznesli své omluvy.

 • 77:37

  Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!

 • 77:38

  To bude den rozhodnutí, a shromáždíme vás i předchozí;

 • 77:39

  a vládnete-li lstí nějakou, pak pokuste se Mne přelstít!

 • 77:40

  Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!

 • 77:41

  Bohabojní ve stínu a u pramenů budou dlít

 • 77:42

  a ovoce, po němž touží, na dosah ruky mít.

 • 77:43

  "Jezte a pijte v bezpečí v odměnu za to, co jste konali!"

 • 77:44

  Takto my věru odměňujeme ty, kdož dobré činili.

 • 77:45

  Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!

 • 77:46

  A vy, nevěřící, jezte a užívejte si ještě krátce, vždyť vy věru jste hříšníci!

 • 77:47

  Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!

 • 77:48

  A když je jim řečeno "Na zem padejte!", nepadají.

 • 77:49

  Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!

 • 77:50

  V jaké zvěstování by po tomto ještě mohli uvěřit?

Paylaş
Tweet'le