78 NEBE

 • 78:1

  Nač se vzájemně vyptávají?

 • 78:2

  Na zvěst nesmírnou,

 • 78:3

  o níž se mezi sebou přou.

 • 78:4

  Však pozor, záhy poznají,

 • 78:5

  a znovu: však pozor, záhy poznají!

 • 78:6

  Což zemi jsme jak lože nerozprostřeli

 • 78:7

  a hory jejími podpěrami neučinili?

 • 78:8

  A v párech jsme vás stvořili

 • 78:9

  a spánek váš učinili přestávkou

 • 78:10

  a noc pokrývkou

 • 78:11

  a den pro získání obživy jsme vám stanovili

 • 78:12

  a nad vámi sedm pevných postavili

 • 78:13

  a lampu oslňující tam umístili.

 • 78:14

  A z mračen déšť vytlačujících jsme vodu v hojnosti seslali vám,

 • 78:15

  abychom z ní dali vyrůst obilí a rostlinám

 • 78:16

  i hustě zarostlým zahradám.

 • 78:17

  Den rozhodnutí věru přijde v čase určeném;

 • 78:18

  v ten den na pozoun bude zatroubeno a v zástupech dostavíte se

 • 78:19

  a nebe se otevře a branami stane se

 • 78:20

  a hory se do pohybu dají a budou přeludem.

 • 78:21

  A peklo bude věru na číhané,

 • 78:22

  útulek pro vzpurné,

 • 78:23

  a v něm zůstanou věky celé

 • 78:24

  a chládku tam neokusí ani nápoje

 • 78:25

  kromě vody vroucí a hnijící,

 • 78:26

  což odměnou bude odpovídající.

 • 78:27

  Vždyť oni v zúčtování nedoufali

 • 78:28

  a za výmysl Naše znamení lživě prohlašovali,

 • 78:29

  však spočítali jsme věc každou a pořídili záznam.

 • 78:30

  "Ochutnejte! Nic než trest dnes nepřidáme vám!"

 • 78:31

  Pro bohabojné však je místo blažené,

 • 78:32

  zahrady a sady révy vinné,

 • 78:33

  dívky s plnými ňadry, věkem s nimi stejné,

 • 78:34

  a poháry po okraj naplněné.

 • 78:35

  Neuslyší tam plané tlachání ani žádné lhaní,

 • 78:36

  odměnou od Pána tvého dar to dobře rozpočtený!

 • 78:37

  Od Pána nebes a země a všeho, co mezi nimi je, Milosrdného, svolené k promluvě nedostanou

 • 78:38

  V den, kdy duch a andělé stát v řadě budou, nehovoříce - kromě těch, jimž Milosrdný to povolí a kteří jen pravdu pronesou.

 • 78:39

  Tento den skutečností je a kdo chce, nechť připraví si k Pánu svému cestu;

 • 78:40

  a věru varování jsme vám již dali o blízkém trestu v den, kdy člověk spatří, co rukama svýma předtím učinil, a kdy nevěřící zvolá: "Ach, kéž bych jen prachem byl!"

Paylaş
Tweet'le