80 ABESE

 • 80:1

  Zakabonil se a odvrátil,

 • 80:2

  že slepec se na něho obrátil.

 • 80:3

  Co můžeš vědět? Snad on chtěl se očistit

 • 80:4

  či připomenutí vyslechnout, a prospěšné mu to mohlo být.

 • 80:5

  Však pokud o boháče jde,

 • 80:6

  o něho ty se zajímáš,

 • 80:7

  a že neočišťuje se, nic nedbáš!

 • 80:8

  O toho však, kdo spěchá k tobě pln snahy

 • 80:9

  a jat z Boha obavami,

 • 80:10

  o toho ty zájem nemáš!

 • 80:11

  Tak ne! Vždyť toto je připomenutí

 • 80:12

  a kdokoliv chce, nechť na ně si vzpomene

 • 80:13

  psané na svitcích úctyhodných,

 • 80:14

  povznesených a očištěných,

 • 80:15

  rukama písařů

 • 80:16

  vznešených, neposkvrněných.

 • 80:17

  Nechť zhyne ten člověk! Ach, jak je nevděčný!

 • 80:18

  Z čeho jej Pán jeho stvořil?

 • 80:19

  Z kapky semene jej stvořil a osud jeho určil

 • 80:20

  a pak cestu mu ulehčil,

 • 80:21

  potom zemřít jej nechá a do hrobu ho vložit dá

 • 80:22

  a posléze, až zachce se mu, z mrtvých vstát mu dá.

 • 80:23

  Však pozor! Člověk ještě nesplnil, co Pán jeho mu poručil!

 • 80:24

  Nechť člověk pohlédne na svou potravu

 • 80:25

  a na to, jak spustili jsme vody záplavu

 • 80:26

  a jak v zemi jsme dali puknout trhlinám

 • 80:27

  a z nich vyrůst obilovinám,

 • 80:28

  vinné révě a travinám,

 • 80:29

  olivovníku a datlovým palmám,

 • 80:30

  hustým zahradám,

 • 80:31

  ovoci i pastvinám

 • 80:32

  v užitek vašim stádům i vám.

 • 80:33

  A až nastane třesk ohlušující,

 • 80:34

  v ten den prchne člověk od bratra svého,

 • 80:35

  matky své i otce svého,

 • 80:36

  družky své i synů svých,

 • 80:37

  neboť každý člověk v ten den bude mít práci sám se sebou jen.

 • 80:38

  V ten den budou tváře zjasněné,

 • 80:39

  rozesmáté a veselé,

 • 80:40

  v ten den budou i tváře jak prach šedivé

 • 80:41

  a chmurou pokryté

 • 80:42

  - to věru budou nevěřící, ti hříšníci!

Paylaş
Tweet'le