81 TEKVİR

 • 81:1

  Až slunce bude svinuto,

 • 81:2

  až hvězdy pohasnou,

 • 81:3

  až hory se z místa pohnou,

 • 81:4

  až březí velbloudice bude zanedbána

 • 81:5

  a divoká zvířata shromážděna,

 • 81:6

  až moře se povaří

 • 81:7

  a duše až se spáří,

 • 81:8

  až zaživa pohřbená bude tázána,

 • 81:9

  pro jakou vinu byla utracena,

 • 81:10

  až svitky budou rozvinuty

 • 81:11

  a nebe bude staženo

 • 81:12

  a peklo rozpáleno

 • 81:13

  a zahrada rajská přiblížena,

 • 81:14

  tehdy duše každá, co vykonala, pozná!

 • 81:15

  Hle, přísahám při planetách zpět se vracejících,

 • 81:16

  spěchajících a mizejících,

 • 81:17

  při noci, když v temno se halí,

 • 81:18

  při jitru, když dechu nabírá,

 • 81:19

  že toto věru slova jsou posla vznešeného,

 • 81:20

  silou vládnoucího u Pána trůnu mohutného,

 • 81:21

  poslušnost nalézajícího a spolehlivého!

 • 81:22

  Váš druh není džiny posedlý blázen

 • 81:23

  a vskutku jej viděl na obzoru jasném -

 • 81:24

  a není skoupý o nepoznatelném!

 • 81:25

  A nejsou to slova satana prokletého!

 • 81:26

  Kam tedy odcházíte?

 • 81:27

  Vždyť toto slouží jen lidstvu k připomenutí,

 • 81:28

  těm z vás, kdo přejí si po stezce přímé jíti.

 • 81:29

  Však přát si toho nebudete, pokud Bůh, Pán lidstva veškerého, nebude chtíti!

Paylaş
Tweet'le