83 MUTAFFİFİN

 • 83:1

  Běda těm, kdo míru zkracují,

 • 83:2

  kteří když jim je měřeno plnou míru od lidí žádají,

 • 83:3

  však když pro druhé měří či váží, ztrátu jim působí!

 • 83:4

  Což si myslí, že nebudou vzkříšeni

 • 83:5

  pro den nesmírný,

 • 83:6

  pro den, kdy lidé před Pána vesmíru předstoupí?

 • 83:7

  Však pozor, vždyť věru kniha hříšníků je v Sidždžínu!

 • 83:8

  Víš ty vůbec, co je to Sidždžín?

 • 83:9

  Kniha označkovaná!

 • 83:10

  Běda v ten den těm, kdož za lež prohlašují

 • 83:11

  a za výmysl den soudný pokládají!

 • 83:12

  Nepokládá jej za výmysl nikdo kromě všech protivníků hříšných,

 • 83:13

  kteří - když jsou jim přednášena Naše znamení - říkají: "To jsou povídačky starých!"

 • 83:14

  Však pozor! Naopak srdce jejich zrezivěla od toho, co si vysloužila.

 • 83:15

  Však pozor! Věru že budou v ten den od svého Pána odděleni závěsem

 • 83:16

  a potom budou hořet v ohni pekelném

 • 83:17

  a posléze jim bude řečeno: "Hle, zde máte, co nazývali jste výmyslem!"

 • 83:18

  Však pozor! Vždyť věru kniha zbožných je v ´Illijún!

 • 83:19

  Víš ty vůbec, co je to ´Illijún?

 • 83:20

  Kniha označkovaná,

 • 83:21

  na vlastní oči ji spatří ten, kdo k Pánu bude přiblížen.

 • 83:22

  A zbožní vskutku budou ve slastech,

 • 83:23

  na pohovkách ležíce se budou rozhlížet.

 • 83:24

  Na jejich tvářích uzříš svěžest slastí,

 • 83:25

  napájeni budou vínem silným, zapečetěným

 • 83:26

  z pižma pečetí - o to nechť soutěží ti, kdož soutěží -

 • 83:27

  s vodou Tasnímu smíseným,

 • 83:28

  pramene, z něhož pijí jen přiblížení.

 • 83:29

  Věru že se hříšníci posmívali těm, kdož uvěřili,

 • 83:30

  a když je míjeli; vzájemně na sebe pomrkávali,

 • 83:31

  a když se ke svým rodinám vrátili, smích si tropili,

 • 83:32

  a když je viděli, volali: "Věru jsou to zbloudilí!",

 • 83:33

  A přec nebyli posláni k věřícím, aby je střežili.

 • 83:34

  Dnes však se nevěřícím posmívají ti, kdož věřili,

 • 83:35

  a na pohovkách ležíce se rozhlížejí.

 • 83:36

  Dostalo se nevěřícím odměny za to, co činili?

Paylaş
Tweet'le