84 İNŞİKAK

 • 84:1

  Až se nebe rozštěpí

 • 84:2

  a uposlechne Pána svého a své povinnosti zadost učiní,

 • 84:3

  až se země zarovná

 • 84:4

  a vyvrhne, co v ní je, a bude prázdná

 • 84:5

  a uposlechne Pána svého a své povinnosti zadost učiní

 • 84:6

  Člověče, věru se usilovně snažíš o Pána svého a vskutku s Ním dojde k setkání

 • 84:7

  Komu bude kniha jeho dána do pravice,

 • 84:8

  tomu zúčtováno bude počtem snadným

 • 84:9

  a on radostně se navrátí k lidem svým.

 • 84:10

  A ten, jemuž za záda bude kniha jeho dána,

 • 84:11

  ten volat bude po zničení

 • 84:12

  a plát bude ve šlehajícím plameni.

 • 84:13

  Žil věru s rodinou svou v radosti na zemi,

 • 84:14

  a že k Bohu se nenavrátí, se domníval.

 • 84:15

  Ba nikoliv! Vždyť Pán jeho jej pozoroval!

 • 84:16

  Hle, přísahám při soumraku,

 • 84:17

  při noci a při tom, co zahaluje,

 • 84:18

  a při měsíci, když vchází do úplňku,

 • 84:19

  že vskutku stoupat budete stupeň po stupínku!

 • 84:20

  Co je jim tedy, že nevěří

 • 84:21

  a k zemi se nevrhají, když Korán jim přednášejí?

 • 84:22

  Ba co víc, ti, kdož nevěří, za lživý jej prohlašují.

 • 84:23

  Však Bůh nejlépe ví, co skrývají!

 • 84:24

  Ohlas jim zvěst radostnou o trestu bolestném, jenž stihne je -

 • 84:25

  kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, a těm náleží odměna, jež se neupomíná.

Paylaş
Tweet'le