85 BURUC

 • 85:1

  Při nebi souhvězdí plném,

 • 85:2

  při dni slíbeném,

 • 85:3

  při svědkovi a dosvědčeném!

 • 85:4

  Byli zabiti lidé příkopu,

 • 85:5

  ohně stále živeného palivem!

 • 85:6

  Zatímco okolo seděli,

 • 85:7

  jsouce svědky toho, co s věřícími dělali,

 • 85:8

  a pouze za to se jim mstili, že v Boha mocného, chváleného uvěřili,

 • 85:9

  jenž nad nebesy a zemí kraluje - a Bůh svědkem každé věci je!

 • 85:10

  Věru těm, kdož věřící muže a ženy pokoušeli a potom pokání nekonali, těm muka pekelná i trest spalující připravili,

 • 85:11

  však pro ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, pro ty jsou zahrady, pod nimiž řeky tekou, určeny - a to věru úspěch bude nesmírný.

 • 85:12

  Úder Pána tvého vskutku bude mohutný,

 • 85:13

  On je ten, jenž vzniknout všemu dává a návrat působí,

 • 85:14

  On odpouštějící je, láskyplný,

 • 85:15

  Pán trůnu slavený,

 • 85:16

  uskutečňovatel toho, co jemu se zlíbí.

 • 85:17

  Doneslo se ti vyprávění o vojscích,

 • 85:18

  o Faraónovi a Thamúdovcích?

 • 85:19

  Však přesto ti, kdož nevěří, za lež to prohlašují stále,

 • 85:20

  zatímco Bůh za jejich zády je obkličuje!

 • 85:21

  Vždyť toto je Korán chvályhodný,

 • 85:22

  na desce dobře střežené napsaný!

Paylaş
Tweet'le