87 A'LA

 • 87:1

  Oslavuj jméno Pána svého nejvyššího,

 • 87:2

  jenž vše stvořil a vyrovnal,

 • 87:3

  každý osud předurčil a usměrnil,

 • 87:4

  jenž pastviny k životu vyvolal

 • 87:5

  a potom je v pěnu zčernalou přeměnil!

 • 87:6

  Naučíme tě přednášet a nezapomeneš nic z věci té,

 • 87:7

  leda co Bůh bude chtít - a On zná zjevné i skryté -

 • 87:8

  a ulehčíme ti přístup k věci snadné!

 • 87:9

  Připomínej, vždyť připomenutí je užitečné!

 • 87:10

  A kdo Boha se bojí, ten na ně si vzpomene,

 • 87:11

  však odvrátí se od něho jen bídník nejhorší,

 • 87:12

  jehož spalovat bude oheň největší,

 • 87:13

  v něm potom nezemře ani nebude žít.

 • 87:14

  Prospívat naopak bude ten, kdo je očištěn

 • 87:15

  a jméno Pána svého vzpomíná a modlitbu koná.

 • 87:16

  Vy však přednost životu pozemskému dáváte,

 • 87:17

  ač život budoucí lepší a trvalejší máte.

 • 87:18

  Toto vskutku je psáno ve svitcích dřívějších,

 • 87:19

  svitcích Abrahamových a Mojžíšových.

Paylaş
Tweet'le