88 GAŞİYE

 • 88:1

  Dostalo se ti zvěsti o hodině zahalující?

 • 88:2

  V ten den budou tváře jedněch zahanbené,

 • 88:3

  ustarané a ztrhané,

 • 88:4

  a hořet budou v ohni planoucím

 • 88:5

  napájeny pramenem vroucím;

 • 88:6

  jen bodláčí trnité tam za stravu budou mít,

 • 88:7

  z něhož se netloustne a jímž hlad nelze utišit.

 • 88:8

  A v ten den budou tváře jiných blažené,

 • 88:9

  úsilím svým potěšené,

 • 88:10

  v zahradě vyvýšené,

 • 88:11

  kde neuslyší tlachání plané;

 • 88:12

  v ní prameny jsou proudící

 • 88:13

  a pohovky zvýšené

 • 88:14

  a poháry rozestavené

 • 88:15

  a podušky v řadách vyrovnané

 • 88:16

  a drahé koberce rozprostřené.

 • 88:17

  Což neuvažují o tom, jak stvořeni byli velbloudi,

 • 88:18

  jak nebesa byla zdvižena,

 • 88:19

  jak pohoří byla vztyčena,

 • 88:20

  jak země byla rozprostřena?

 • 88:21

  Připomínej, vždyť tys pouze ten, jenž připomíná,

 • 88:22

  a nejsi nad nimi ten, jenž zaznamenává,

 • 88:23

  leda toho, kdo odvrací se a nevěří,

 • 88:24

  a toho Bůh trestem nejtěžším udeří!

 • 88:25

  K Nám věru míří jejich návrat

 • 88:26

  a Nám pak budou účty své skládat!

Paylaş
Tweet'le