89 FECR

 • 89:1

  Při úsvitu

 • 89:2

  a při nocích deseti

 • 89:3

  a při spárovaném a jedinečném

 • 89:4

  a při noci, když ubíhá!

 • 89:5

  Což není v tom pro člověka rozvážného přísaha?

 • 89:6

  Neviděls, co učinil Pán tvůj ´Ádovcům

 • 89:7

  Iramu, jenž proslul sloupy svými,

 • 89:8

  jimž nic podobného nebylo stvořeno v žádné zemi,

 • 89:9

  a kmeni Thamúd, jenž skály v údolí prorážel,

 • 89:10

  a Faraónovi, který na kůly narážel,

 • 89:11

  a těm, kdož v zemích vzpurní byli

 • 89:12

  a pohoršení v nich pak šířili?

 • 89:13

  Však Pán tvůj proti nim důtky trestající rozpoutal,

 • 89:14

  neb Pán tvůj neustále na číhané stál.

 • 89:15

  Co člověka se týče, když Pán jeho jej zkoušce podrobuje a štědrosti a dobrodiním jeho zahrnuje, pak on hovoří: "Pán můj mi poctu prokazuje.

 • 89:16

  Když naopak jej zkouší tím, že příděl obživy mu odměřuje, pak on hovoří: "Pán můj mě ponižuje."

 • 89:17

  Však pozor! Vždyť vy sirotky nectíte,

 • 89:18

  ani k nakrmení nuzných se navzájem nevybízíte

 • 89:19

  však dědictví slabých nenasytně pohlcujete

 • 89:20

  a jen bohatství v lásce vášnivé máte.

 • 89:21

  Však pozor! Až země bude rozdrcena ranou za ranou

 • 89:22

  a přijde Pán tvůj i andělé, řada za řadou,

 • 89:23

  a až v ten den bude peklo předvedeno, tehdy si člověk připomene - však co bude mu připomínání platno?

 • 89:24

  I zvolá: "Kéž bych měl na život budoucí něco předem připraveno!"

 • 89:25

  V ten den takovým trestem nebude nikdo potrestán

 • 89:26

  a nikdo takovými okovy spoután!

 • 89:27

  A ty, duše usmířená,

 • 89:28

  vrať se k Pánu svému v zalíbení a spokojená!

 • 89:29

  Vstup mezi služebníky mé

 • 89:30

  a vejdi do zahrady mé!

Paylaş
Tweet'le