90 BELED

 • 90:1

  Hle, přísahám při tomto městě

 • 90:2

  - ty volně si žiješ v tomto městě -

 • 90:3

  při otci a tom, co zplodil,

 • 90:4

  že člověka jsme věru ke strastem stvořili!

 • 90:5

  Počítá snad, že nikdo proti němu nic nezmůže,

 • 90:6

  když říká: "Bohatství obrovské jsem strávil."

 • 90:7

  Domnívá se snad, že nikdo jej nespatřil?

 • 90:8

  Což dvě oči jsme mu nedali

 • 90:9

  a jazyk a dva rty

 • 90:10

  a na dvě stezky jsme jej neuvedli?

 • 90:11

  A přece se nepustil po stezce vzhůru vedoucí.

 • 90:12

  Víš ty vůbec, co je to stezka vzhůru vedoucí?

 • 90:13

  Otroka propuštění

 • 90:14

  či v den hladu nakrmení

 • 90:15

  sirotka příbuzného

 • 90:16

  či chudáka nouzí trpícího,

 • 90:17

  a také být z těch, kdož uvěřili a k neochvějnosti a soucitu se vzájemně nabádají:

 • 90:18

  to budou lidé po pravici stojící,

 • 90:19

  zatímco ti, co ve znamení naše nevěřili, to budou lidé po levici stojící

 • 90:20

  a nad nimi plát bude oheň uzavírající!

Paylaş
Tweet'le