91 ŞEMS

 • 91:1

  Při slunci a jeho jasu,

 • 91:2

  při měsíci, když je následuje,

 • 91:3

  při dni, když je odhaluje,

 • 91:4

  při noci, když je zahaluje,

 • 91:5

  při nebi a při tom, kdo je vystavěl,

 • 91:6

  při zemi a při tom, kdo ji rozprostřel,

 • 91:7

  při duši a při tom, kdo dal jí vyrovnanost

 • 91:8

  a vdechl jí hříšnost i bohabojnost!

 • 91:9

  Kdo ji očistí, ten jistě vydělá,

 • 91:10

  a kdo ji zanedbá, ten jistě prodělá.

 • 91:11

  Ve vzpurnosti své obvinili Thamúdovci (proroka svého) ze lži,

 • 91:12

  když bezbožník největší povstal mezi nimi.

 • 91:13

  A pravil jim posel Boží: "(Nedotýkejte se) velbloudice Boží a nechte ji napít!"

 • 91:14

  Však za lháře jej prohlásili a (velbloudici) podřízli. Pán jejich je pak za jejich hříchy zahubil a se zemí je srovnal,

 • 91:15

  aniž se následků toho obával.

Paylaş
Tweet'le