96 ALAK

 • 96:1

  Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil,

 • 96:2

  člověka z kapky přilnavé stvořil!

 • 96:3

  Přednášej, vždyť Pán tvůj je nadmíru štědrý,

 • 96:4

  ten, jenž naučil perem,

 • 96:5

  naučil člověka, co ještě neznal.

 • 96:6

  Však pozor, člověk vzpurným se stává,

 • 96:7

  neb za soběstačného se pokládá,

 • 96:8

  však věru k Pánu tvému (vše) svůj návrat má!

 • 96:9

  Co soudíš o tom, jenž zabraňuje

 • 96:10

  služebníkovi, když se modlí?

 • 96:11

  Soudíš, že na správné cestě dlí

 • 96:12

  či bohabojnost přikazuje?

 • 96:13

  Co soudíš o něm, jestliže odvrací se a ze lži obviňuje?

 • 96:14

  Což neví, že Bůh (jej) vskutku pozoruje?

 • 96:15

  Však pozor, nepřestane-li, tedy jej věru chytíme za jeho kštici,

 • 96:16

  tu kštici prolhanou a hříšnou!

 • 96:17

  Pak ať svolává si svůj klan,

 • 96:18

  my přivoláme si stráž pekelnou!

 • 96:19

  Však pozor, neposlouchej ho, leč padni na tvář svou a (k Bohu) se přibliž!

Paylaş
Tweet'le