1 FATİHA

 • 1:1

  به نام خداوند بخشنده مهربان

 • 1:2

  ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است.

 • 1:3

  خدایی که بخشنده و مهربان است.

 • 1:4

  مالک (و پادشاه) روز جزاست (روز کیفر نیک و بد خلق).

 • 1:5

  (پروردگارا) تنها تو را می‌پرستیم، و از تو یاری می‌جوییم و بس.

 • 1:6

  تو ما را به راه راست هدایت فرما.

 • 1:7

  راه آنان که به آنها انعام فرمودی، نه راه کسانی که بر آنها خشم فرمودی (قوم یهود) و نه گمراهان (چون اغلب نصاری).

Paylaş
Tweet'le