107 MAUN

 • 107:1

  آیا دیدی آن کس را که روز جزا را انکار می‌کرد؟

 • 107:2

  این همان شخص (بی رحم) است که یتیم را (از در خود) به قهر می‌راند.

 • 107:3

  و (کسی را) بر اطعام فقیر ترغیب نمی‌کند.

 • 107:4

  پس وای بر آن نماز گزاران.

 • 107:5

  که دل از یاد خدا غافل دارند.

 • 107:6

  همانان که (اگر طاعتی کنند به) ریا و خود نمایی کنند.

 • 107:7

  و زکات و احسان را (از فقیران و هر خیر کوچک را حتی قرض را هم از محتاجان) منع کنند.

Paylaş
Tweet'le