109 KAFİRUN

 • 109:1

  بگو که ای کافران (مشرک).

 • 109:2

  من آن بتان را که شما به خدایی می‌پرستید هرگز نمی‌پرستم.

 • 109:3

  و شما هم آن خدای یکتایی را که من پرستش می‌کنم پرستش نمی‌کنید.

 • 109:4

  نه من هرگز خدایان باطل شما را عبادت می‌کنم.

 • 109:5

  و نه شما یکتا خدای معبود مرا عبادت خواهید کرد.

 • 109:6

  پس اینک دین (شرک و جهل) شما برای شما باشد و دین (توحید و خدا پرستی) من هم برای من (تا روزی که به امر حق شما را از شرک برگردانم و به راه توحید خدا و خدا پرستی هدایت کنم).

Paylaş
Tweet'le