110 NASR

  • 110:1

    چون هنگام فتح و فیروزی با یاری خدا فرا رسد (مراد فتح مکه است).

  • 110:2

    و مردم را بنگری که فوج فوج به دین خدا داخل می‌شوند (و تو را به رسالت تصدیق می‌کنند).

  • 110:3

    در آن وقت خدای خود را حمد و ستایش کن و (از لوث شرک) پاک و منزّه‌دان و از او مغفرت و آمرزش طلب که او خدای بسیار توبه پذیر است.

Paylaş
Tweet'le