111 TEBBET

 • 111:1

  ابو لهب (که دایم در پی آزار و دشمنی پیغمبر بود با تمام اقتدار و دارایی) نابود شد و دو دستش (که سنگ به رسول می‌افکند) قطع گردید.

 • 111:2

  مال و ثروتی که اندوخت هیچ به کارش نیامد و از هلاکش نرهانید.

 • 111:3

  زود باشد که به دوزخ در آتشی شعله‌ور در افتد.

 • 111:4

  و نیز همسرش (امّ جمیل خواهر ابو سفیان) که هیزم آتش افروز دوزخ باشد.

 • 111:5

  در حالی که (با ذلت و خواری) طنابی از لیف خرما به گردن دارد.

Paylaş
Tweet'le