113 FELAK

 • 113:1

  بگو: من پناه می‌جویم به خدای فروزنده صبح روشن.

 • 113:2

  از شرّ مخلوقات (شریر و مردم بد اندیش).

 • 113:3

  و از شرّ شب تار هنگامی که (از پی آزار) در آید (و حشرات موذی و جنایتکاران و فتنه انگیران را به کمک ظلمتش به ظلم و جور و ستم بر انگیزد).

 • 113:4

  و از شرّ زنان افسونگر که (به جادو) در گره‌ها بدمند.

 • 113:5

  و از شرّ حسود بد خواه چون شراره آتش رشک و حسد بر افروزد.

Paylaş
Tweet'le