114 NAS

 • 114:1

  بگو: من پناه می‌جویم به پروردگار آدمیان.

 • 114:2

  پادشاه آدمیان.

 • 114:3

  یکتا معبود آدمیان.

 • 114:4

  از شرّ آن وسوسه‌گر نهانی.

 • 114:5

  آن شیطان که وسوسه و اندیشه بد افکند در دل مردمان.

 • 114:6

  چه آن شیطان از جنس جن باشد و یا از نوع انسان.

Paylaş
Tweet'le