54 KAMER

 • 54:1

  آن ساعت (قیامت یا قیام رسول حق) نزدیک آمد و ماه آسمان شکافته شد (این آیه راجع به شقّ القمر است که کفّار از رسول اکرم درخواست کردند).

 • 54:2

  و اگر کافران، بزرگ آیت و معجزی (چون شکافتن ماه) هم ببینند باز اعراض کرده و گویند که این سحری نیرومند و کامل است.

 • 54:3

  و آنها (رسول حق را) تکذیب کرده و پیرو هوای نفس باطل خود شدند و هر (حق و باطل) امری را عاقبت (در بهشت یا دوزخ) مقرّی خواهد بود.

 • 54:4

  و اخباری که مایه عبرت و انزجار از معصیت است کاملا به مردم رسید.

 • 54:5

  (قرآن) حکمت بالغه خداست و (اگر از آن پند نگیرید) دیگر از این پس هیچ اندرز و پند (شما را) سودی نخواهد بخشید.

 • 54:6

  پس روی از کافران بگردان (تا) روزی که ندا کننده‌ای (چون اسرافیل، خلق را) به عالمی حیرت آور و قیامتی هول‌انگیز دعوت کند.

 • 54:7

  که (از هول آن) کافران به خواری چشم بر هم نهند و سر از قبرها بر آورده مانند ملخ به عرصه محشر منتشر شوند.

 • 54:8

  در آن حال منادی محشر را ناچار به سرعت اجابت کنند، کافران با هم گویند: این روز همان روز سخت است (که ما انکار می‌کردیم).

 • 54:9

  پیش از اینان هم قوم نوح بنده ما نوح را تکذیب کردند و گفتند: او مردی دیوانه است، و (با زجر و ستم بسیار که از آنها کشید از دعوت به حق) بازداشته شد.

 • 54:10

  تا آنکه به درگاه خدایش دعا کرد که من سخت مغلوب قوم شده‌ام تو مرا یاری فرما.

 • 54:11

  ما هم درهای آسمان گشودیم و سیلابی از آسمان فرو ریختیم.

 • 54:12

  و در زمین چشمه‌ها جاری ساختیم تا آب آسمان و زمین با هم به طوفانی که مقدّر حتمی بود اجتماع یافت.

 • 54:13

  و نوح را در کشتی محکم اساس برنشاندیم.

 • 54:14

  که آن کشتی با نظر و حفظ و عنایت ما روان می‌گشت (و چنین کردیم) تا به نوح که مورد کفر و انکار قوم قرار گرفت پاداش دهیم.

 • 54:15

  و آن کشتی را محفوظ داشتیم تا آیت عبرت خلق شود، آیا کسی هست که از آن پند گیرد؟

 • 54:16

  پس (ای بدکاران عالم بنگرید که) سختی عذاب و تنبیه من چگونه بود!

 • 54:17

  و ما قرآن را برای وعظ و اندرز بر فهم آسان کردیم آیا کسی هست که از آن پند گیرد؟

 • 54:18

  قوم عاد نیز (پیغمبرشان هود را) تکذیب کردند، پس باز بنگرید که عذاب و تنبیه من چگونه سخت بود!

 • 54:19

  ما بر هلاک آنها تند بادی در روز نحسی پایدار فرستادیم.

 • 54:20

  که آن باد مردم را از جا بر می‌کند چنانکه ساق درخت خرما از ریشه افکنند.

 • 54:21

  پس باز بنگرید که عذاب و تنبیه من چگونه سخت بود!

 • 54:22

  و ما قرآن را برای وعظ و اندرز بر فهم آسان کردیم آیا کسی هست که از آن پند گیرد؟

 • 54:23

  قوم ثمود هم آیات حق را تکذیب کردند.

 • 54:24

  و گفتند: آیا سزد که ما یک بشری از جنس خودمان را پیروی کنیم؟ در این صورت به گمراهی و جنون سخت در افتاده‌ایم.

 • 54:25

  آیا بین ما افراد بشر تنها بر او وحی رسید؟! (چنین نیست) بلکه او مرد دروغگوی بی‌باک و خودپسندی است.

 • 54:26

  این منکران به زودی فردای قیامت کاملا معلومشان شود که دروغگوی بی‌باک و خودپسند کیست.

 • 54:27

  ما (به صالح گفتیم که) برای امتحان آنها ناقه را (به درخواست آنها از سنگ) بیرون می‌فرستیم و تو مراقب حالشان باش و (بر آزارشان) صبر پیشه گیر.

 • 54:28

  و به آنها خبر ده که نوشیدن آب چشمه بین آنها و ناقه تقسیم شده (که یک روز سهم ناقه و روزی برای آنهاست) و هر یک بر سهم خود حاضر آیند.

 • 54:29

  آن قوم شقی صاحب و رئیس خود را خواندند تا مجهز شد و ناقه را پی کرد.

 • 54:30

  پس (باز بنگرید که) عذاب و تنبیه من چگونه سخت بود!

 • 54:31

  ما بر هلاک آنها یک صیحه (عذاب آسمانی) فرستادیم و همه مانند گیاه خشک و خرد شدند.

 • 54:32

  و ما قرآن را برای وعظ و اندرز بر فهم آسان کردیم آیا کسی هست که از آن پند گیرد؟

 • 54:33

  قوم لوط نیز آیات و رسول حق را تکذیب کردند.

 • 54:34

  ما هم جز خانواده لوط که به وقت سحر نجاتشان دادیم همه آنان را به سنگباران هلاک نابود کردیم.

 • 54:35

  نجات اهل بیت لوط هم به نعمت و لطف ما بود، بلی ما چنین شکرگزاران را پاداش می‌دهیم.

 • 54:36

  لوط آن قوم را از قهر و مؤاخذه ما ترسانید باز آنها در آیات ما شک و انکار کردند.

 • 54:37

  و قوم از او مهمانانش را (که فرشتگانی زیبا بودند، بر سوء قصد) طلبیدند، ما هم چشم آنها را بی‌نور و نابینا کردیم (و گفتیم که) اینک عذاب قهر و انتقام مرا بچشید.

 • 54:38

  و شبی به صبحگاه رسید که (مرگ آمد و) عذاب دایم (دوزخ) گریبانشان گرفت.

 • 54:39

  (و گفتیم) اینک عذاب قهر و انتقام مرا بچشید.

 • 54:40

  و ما قرآن را برای وعظ و اندرز بر فهم آسان کردیم آیا کسی هست که از آن پند گیرد؟

 • 54:41

  و بر ارشاد فرعونیان هم رسول و آیات الهی آمد.

 • 54:42

  آنها همه آیات ما را تکذیب کردند، ما هم به قهر و اقتدار خود از آنها سخت مؤاخذه کردیم.

 • 54:43

  آیا کفار شما (مکّیان) بهتر (و قوی‌تر) از آن امم گذشته‌اند یا شما را برائت و امانی در کتب (آسمانی از عذاب خدا) هست؟

 • 54:44

  بلکه می‌گویند: ما با هم مجتمع و بسیاریم و پیروزیم.

 • 54:45

  به زودی آن جماعت (در جنگ بدر) شکست خورده و به جنگ پشت کنند.

 • 54:46

  بلکه ساعت قیامت وعده‌گاه آنهاست و آن روزی بسیار سخت‌تر و ناگوارتر (از روز بدر) است.

 • 54:47

  البته بدکاران عالم (در دنیا) به گمراهی و (در آخرت) در آتش سوزان دوزخند.

 • 54:48

  روزی که آنها را به رو در آتش دوزخ کشند (و گویند) اینک الم جهنم را بچشید!

 • 54:49

  ما هر چه آفریدیم به اندازه آفریدیم.

 • 54:50

  و فرمان ما (در همه عالم) یکی است (و هیچ تبدیل‌پذیر نیست چه در امر ایجاد و چه در کار معاد، و در سرعت) به مانند چشم به هم زدنی انجام یابد.

 • 54:51

  و ما بسیاری از پیشینیان امثال شما را هلاک کردیم آیا کسی هست که از آن پند و عبرت گیرد؟

 • 54:52

  و هر عملی که کردند در کتب‌نامه عملشان ثبت است.

 • 54:53

  و هر امر کوچک و بزرگ (در آنجا) نگاشته است.

 • 54:54

  محققا اهل تقوا در باغها و کنار نهرها (ی بهشت ابد) منزل گزینند.

 • 54:55

  در منزلگاه صدق و حقیقت نزد خداوند عزّت و سلطنت جاودانی متنعّمند.

Paylaş
Tweet'le