90 BELED

 • 90:1

  نه، سوگند به این بلد (مکّه معظّم و مسجد کعبه محترم).

 • 90:2

  و حال آنکه تو (ای رسول گرامی) در این بلد منزل داری.

 • 90:3

  و قسم به پدر (بزرگوار انسان، آدم صفی) و فرزندان (خدا پرست) او.

 • 90:4

  که ما انسان را به حقیقت در رنج و مشقّت آفریدیم (و به بلا و محنتش آزمودیم).

 • 90:5

  آیا انسان پندارد که هیچ کس بر او توانایی ندارد؟

 • 90:6

  می‌گوید: من مال بسیاری تلف کردم.

 • 90:7

  آیا پندارد احدی او را ندیده (و افکار و اعمال بدش را ندانسته و ریا و نفاقش را نمی‌داند).

 • 90:8

  آیا ما به او دو چشم عطا نکردیم؟

 • 90:9

  و زبان و دو لب به او ندادیم؟

 • 90:10

  و راه خیر و شر را به او ننمودیم؟

 • 90:11

  باز هم به عقبه (تکلیف) تن در نداد.

 • 90:12

  و چگونه توان دانست که آن عقبه (تکلیف و ایمان) چیست؟

 • 90:13

  آن بنده (در راه خدا) آزاد کردن است.

 • 90:14

  و طعام دادن در روز قحطی و گرسنگی است.

 • 90:15

  به یتیم خویشاوندان خود.

 • 90:16

  یا به فقیر مضطرّ خاک نشین.

 • 90:17

  و آن گاه هم از آنان باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به اهمیتت صبر و مهربانی با خلق سفارش می‌کنند.

 • 90:18

  که آنها اهل یمین و سعادتند (و نامه عمل به دست راست گیرند).

 • 90:19

  و آنان که به آیات ما (قرآن و دیگر کتب آسمانی) کافر شدند آنها اهل شومی و شقاوتند (نامه عمل به دست چپ دارند).

 • 90:20

  بر آن کافران آتشی سر پوشیده (که از آن راه گریزی نیست) احاطه خواهد کرد.

Paylaş
Tweet'le