1 FATİHA

 • 1:1

  Da sũnan Allah, Mai rahama, Mai jin ƙai.

 • 1:2

  Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin halittu;

 • 1:3

  Mai rahama, Mai jin ƙai;

 • 1:4

  Mai nuna Mulkin Rãnar Sakamako.

 • 1:5

  Kai muke bauta wa, kuma Kai muke neman taimakonKa.

 • 1:6

  Ka shiryar da mu ga hanya madaidaiciya.

 • 1:7

  Hanyar waɗanda Ka yi wa ni'ima, ba waɗanda aka yi wa fushi ba, kuma ba ɓatattu ba.

Paylaş
Tweet'le