104 HÜMEZE

 • 104:1

  Bone ya tabbata ga duk mai nune, mai zunɗe (mai raɗa).

 • 104:2

  Wanda ya tara dũkiya, kuma ya mayar da ita abar tattalinsa.

 • 104:3

  Yana zaton cẽwa dũkiyarsa za ta dawwamar da shi.

 • 104:4

  A'aha! Lalle ne zã a jẽfa shi a cikin Huɗama.

 • 104:5

  Kuma me ya sanar da kai abin da ake ce wa Huɗama?

 • 104:6

  Wutar Allah ce wadda ake hurawa.

 • 104:7

  Wadda take lẽƙãwa a kan zukata.

 • 104:8

  Lalle ne ita abar kullẽwa cea kansu.

 • 104:9

  A cikin wasu ginshiƙai mĩƙaƙƙu.

Paylaş
Tweet'le