105 FİL

 • 105:1

  Ashe, ba ka ga yadda Ubangijinka Ya aikata ga mutanen giwa ba?

 • 105:2

  Ashe, bai sanya kaidinsu a cikin ɓata ba?

 • 105:3

  Kuma Ya sako, a kansu, wasu tsuntsãye, jama'a-jama'a.

 • 105:4

  Suna jifar su da wasu duwatsu na yumɓun wuta.

 • 105:5

  Sa'an nan Ya sanya su kamar karmami wanda aka cinye?

Paylaş
Tweet'le