106 KUREYŞ

 • 106:1

  Sabõda sãbon ¡uraishawa.

 • 106:2

  Sãbonsu na tafiyar hunturu da ta bazara.

 • 106:3

  Sabõda haka sai su bauta wa Ubangijin wannan Gida (Ka'abah).

 • 106:4

  wanda Ya ciyar da su (Ya hana su) daga yunwa, kuma Ya amintar da su daga wani tsõro.

Paylaş
Tweet'le